Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Pouhá registrace nebude u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu od ledna 2018 stačit

JUDr. Lumír Schejbal

Od 13.1.2018 bude platit nový zákon o platebním styku. Novela implementuje některá ustanovení evropských směrnic, zejména PSD II. Novela však také přináší některé změny, které byly iniciovány tuzemskými správními orgány, tedy Českou národní bankou a Ministerstvem financí.

Jednou z významných změn je skutečnost, že u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu byl opuštěn registrační princip. V současné době je žadatel při doložení zákonem (vyhláškou) stanovených dokladů a informací bez dalšího zaregistrován do registru investičních zprostředkovatelů. Při dobře nachystané žádosti o registraci bylo možné dosáhnout zápisu bez zahájení správního řízení. Pouze v případě neúplné žádosti zahájila ČNB se žadatelem správní řízení za účelem odstranění nedostatků podání.

Nový zákon o platebních službách registrační princip opouští a zavadí princip povolovací. To znamená, že se žadatelem bude vždy vedeno správní řízení o udělení povolení k výkonu činnosti u poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Doporučujeme osobám, které uvažují o založení a registraci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, aby tak učinili neprodleně. Registrační proces trvá 2-3 měsíce a lze jej tak nyní ještě stihnout do konce roku 2017. Registrační řízení, která nebudou ČNB rozhodnuta do 12.1.2018 budou následně dokončena podle nového zákona, tedy už v rámci povolovacího řízení.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí