Od 13.1.2018 bude platit nový zákon o platebním styku. Novela implementuje některá ustanovení evropských směrnic, zejména PSD II.  Novela však také přináší některé změny, které byly iniciovány tuzemskými správními orgány, tedy Českou národní bankou a Ministerstvem financí.

Jednou z významných změn je skutečnost, že u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu byl opuštěn registrační princip. V současné době je žadatel při doložení zákonem (vyhláškou) stanovených dokladů a informací bez dalšího zaregistrován do registru investičních zprostředkovatelů. Při dobře nachystané žádosti o registraci bylo možné dosáhnout zápisu bez zahájení správního řízení. Pouze v případě neúplné žádosti zahájila ČNB se žadatelem správní řízení za účelem odstranění nedostatků podání.

Nový zákon o platebních službách registrační princip opouští a zavadí princip povolovací. To znamená, že se žadatelem bude vždy vedeno správní řízení o udělení povolení k výkonu činnosti u poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Doporučujeme osobám, které uvažují o založení a registraci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, aby tak učinili neprodleně. Registrační proces trvá 2-3 měsíce a lze jej tak nyní ještě stihnout do konce roku 2017. Registrační řízení, která nebudou ČNB rozhodnuta do 12.1.2018 budou následně dokončena podle nového zákona, tedy už v rámci povolovacího řízení.