Nový zákon o platebním styku přinese od 13.1.2018 mnoho změn

JUDr. Lumír Schejbal
Licence ČNB

Poslanecká sněmovna dne 8.9.2017 schválila nový zákon o platebním styku. Zákon ještě míří do senátu, schválení v něm bude pravděpodobně pouze formalitou. Vzhledem k rozsahu změn dalo předkládající Ministerstvo financí přednost formě nového zákona před novelizací. Účinnost nového zákona bude stanovena na 13.1.2018.

Nový zákon implementuje zejména pravidla z nové evropské směrnice o platebním styku, tzv. PSD2. Některé změny však vyplynuly z požadavku regulátora, tedy České národní banky (ČNB). K nejvýznamnějším změnám oproti stávajícímu zákonu o platebním styku patří:

 • Zavedení nových platebních služeb:
  • služba nepřímého dání platebního příkazu, přičemž počáteční kapitál žadatele o službu musí být Kč ekvivalent 50.000 EUR a žadatel musí mít uzavřené odpovědnostní pojištění pro výkon služby;
  • služba informování o platebním účtu, přičemž počáteční kapitál žadatele o službu není stanoven, žadatel musí mít uzavřené odpovědnostní pojištění pro výkon služby.
 • Zákon zavádí nový regulovaný subjekt správce informací o platebním účtu. Správce informací o platebním účtu nesmí poskytovat jinou platební službu než službu informování o platebním účtu. Správce tedy není platební institucí.
 • Úprava pravidel kvalifikované účasti na platební instituci a schvalování jejího ovládnutí
 • Zavedení nového regulovaného subjektu a podmínek licence správce informací o platebním účtu, tento nesmí poskytovat jinou platební službu než službu informování o platebním účtu
 • U poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu se mění registrační princip oprávnění k činnosti na povolovací (licenční), lze tedy očekávat prodloužení nových správních řízení o udělení povolení k činnosti PPSMR a VEPMR. Taktéž se rozšiřují požadavky pro udělení povolení. Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu nesmí poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu ani službu informování o platebním účtu.
 • Odpovědnost klienta za neautorizovanou transakci prostřednictvím platebního prostředku se snižuje ze 150 EUR na 50 EUR.
 • Nová pravidla pro porovnatelnost platebních služeb, tedy jednotné označení pro nejčastěji používané ve spojení s platebním účtem. Podrobnosti stanoví prováděcí vyhláška.
 • Povinnost poskytnout klientovi do konce února každého roku přehled o celkové roční úplatě za poskytnuté platební služby
 • Nová pravidla pro webové srovnávače platebních služeb
 • Závazná pravidla pro přenos účtu k jinému poskytovateli platebních služeb
 • Zpřísnění pravidel pro hlášení bezpečnostních incidentů poskytovatelů služeb České národní bance (ČNB)
 • Zavádí se povinné silné ověření uživatele při využívání služeb vzdáleným způsobem, založené minimálně na použití 2 z níže uvedených prvků:
  • údaje, který je znám pouze uživateli,
  • věci, kterou má uživatel ve své moci,
  • biometrických údajů uživatele.
 • Stávající poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz jsou ČNB povinni do 3 resp. 9 měsíců od účinnosti zákona doložit, že splňují požadavky na výkon činnosti dle nového zákona.

Nový zákon o platebním styku tedy přináší celou řadu nových povinností. Přechodná ustanovení zákona, konkrétně § 264 až 267, fakticky povedou k „přelicencování“ všech stávajících poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz ze strany ČNB. Nedoložení splnění předpokladů, nebo propásnutí zákonné lhůty k jejich doložení povede k odnětí registrace či povolení ze strany ČNB.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedeným změnám nás neváhejte kontaktovat. Navrhneme nejvhodnější řešení.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí