Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

SCHEJBAL & PARTNERS
Finanční služby a regulace

Novela zákona o dluhopisech

Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. eur. Nové povinnosti vycházejí ze zákona č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a který je účinný od 1. 1. 2024.

Změny zákona o dluhopisech u podlimitních emisí, jež jsou někdy nazývány jako „mini prospekt dluhopisů“, mají za cíl posílit důvěru investorů vůči emitentům a zlepšit transparentnost neprospektovaných dluhopisů na českém kapitálového trhu.

Toho cíle má být dosaženo zejména nových informačních povinností na straně emitentů a jejich zveřejňováním na webových stránkách emitenta.  

Nové povinnosti pro emitenty

Novela zavádí nové informační povinnosti pro emitenty, jako např.:

  • podrobnější informace o vedoucích osobách emitenta a jejich kvalifikaci,
  • informace o finančním stavu emitenta, kterou je třeba doložit účetními závěrkami,
  • popis způsobu využití prostředků získaných z emise.

Tyto informace musejí být uvedeny v emisních podmínkách. Dokumenty související s informační povinností, jako např. účetní závěrky, musejí být umístěny na webu emitenta.

Dohled a sankce

Dohledovým orgánem nad dodržováním povinností emitenty podlimitních dluhopisů bude Česká národní banka. Ta již nyní vykonává dohled nad veřejnou nabídkou prospektovaných dluhopisů, proto disponuje zkušenými pracovníky i pro kontrolu v oblasti podlimitních emisí.

Za porušení povinností emitenta dle zákona o dluhopisech mu může být udělena sankce až do výše 1 mil. Kč. Případná správní sankční řízení povede a pokuty bude udělovat ČNB.

Závěr

Novela zákona o dluhopisech se snaží odstranit informační deficit potenciálních investorů do podlimitních emisí dluhopisů. Emitenti jsou proto nově povinni o sobě a svých financovaných projektech poskytnout více informací.

Staré vzory emisních podmínek od 1. ledna 2024 neplatí a je třeba mít nové. Také je třeba nově plnit informační povinnosti vůči investorům prostřednictvím webových stránek emitenta.

V případě zájmu o bližší informace ohledně o povinnostech, které přinesla novela zákona o dluhopisech se na nás neváhejte obrátit. Připravíme pro vás kompletní dokumentaci pro podlimitní emise dluhopisů v souladu s aktuálním zněním zákona a celým procesem vás provedeme.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí