Naše advokátní kancelář řešila problematiku vydávání digitálních tokenů z hlediska nutnosti registrace či povolení činnosti od České národní banky (ČNB) dle zákona o platebním styku.

Předmětem řešené problematiky byl požadavek klienta na právní posouzení vydávání digitálních tokenů s využitím blockchainu, navázané na EUR. V praxi měl emitent přijmout od klienta peněžní prostředky v EUR a za tyto prostředky vydávat klientům digitální tokeny v poměru 1:1. Digitální tokeny tak představují pohledávku držitele na jejich výměnu u emitenta za EUR. Emitent po vydání digitálních tokenů nemá nad vydanými tokeny kontrolu, a to vč. jejich převádění (jsou převoditelné obdobně jako např. Bitcoiny mezi jejich držiteli). V okamžiku zpětné výměny digitálních tokenů za EUR budou tyto tokeny smazány.

Vzhledem k nejasnosti zákona o platebním styku (dále jen „ZPS“), podala naše advokátní kancelář kvalifikovaný dotaz na ČNB. Dotaz zněl, zda emitent digitálních tokenů potřebuje povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz. Dotaz obsahoval také podrobnou vlastní právní analýzu, ze které vyplývala domněnka, že digitální tokeny představují elektronické peníze a jejich emitent tak potřebuje příslušné povolení k činnosti.

V odpovědi na kvalifikovaný dotaz ČNB konstatovala, že zamýšlené digitální tokeny splňují definici elektronických peněz ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZPS, neboť budou představovat

  • pohledávku vůči tomu, kdo je vydá (emitentem bude korporace),
  • budou uchovávány elektronicky (v elektronických peněženkách jednotlivých uživatelů),
  • budou vydávány proti přijetí peněžních prostředků (v měně EUR v poměru 1:1) za účelem provádění platebních transakcí a
  • budou přijímány jinými osobami než Vaším klientem jakožto emitentem, a sice poskytovateli zboží a služeb. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze konstatovat, že k výkonu činnosti spočívající ve vydávání digitálních tokenů způsobem popsaným výše je třeba požádat u ČNB o registraci vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR) podle § 54 odst. 4 ZPS, případně o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz (VEP) podle ustanovení § 47 odst. 3 ZPS.