Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Srovnatelnost odborných zkoušek pracovníků investičních zprostředkovatelů a obchodníků s cennými papíry

JUDr. Lumír Schejbal

Česká národní banka vydala dne 24.10.2017 Úřední sdělení k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb odbornou zkouškou vykonanou před 3. lednem 2018.

Od 3.1.2018 již tedy není možné u pracovníků investičních zprostředkovatelů prokazovat odbornou způsobilost absolvováním odborného kurzu v oblasti kapitálového trhu (Conseq, ČPI apod.), ale je nutné mít složenu odbornou zkoušku kategorie I. vyhlášky ČNB č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti“).

U obchodníků s cennými papíry (OCP) mohli splnit jeho pracovníci požadavky původní vyhlášky kombinací všeobecného vzdělání a délky praxe, případně mohli vykonávat činnost pod dohledem osoby, která kvalifikační předpoklady splnila. Tato praxe od 3.1.2018 končí a všichni pracovníci OCP jednajíc se zákazníky musejí mít složenu odbornou zkoušku, uznanou ČNB níže, nebo novou zkoušku kategorie II. podle vyhlášky o odborné způsobilosti.

Seznam srovnatelnosti zkoušek z úředního sdělení uvádíme níže.

I. Odborné zkoušky rovnocenné odborné zkoušce pro jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona ve znění novely – pracovníci investičních zprostředkovatelů

1. Odborné zkoušky pořádané Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

 • Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZIM Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční makléř
 • Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZOP Odborná způsobilost na finančním trhu: obhospodařovatel portfolia
 • Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZIP Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční poradce

2. Odborné zkoušky pořádané Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA)

 • Odborné zkoušky kategorie II., III. nebo IV.
 • Odborná zkouška investičního poradce se specializací pro kolektivní investování (IPKI)

3. Odborná zkouška pořádaná Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. Odborná zkouška investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty

4. Odborná zkouška pořádaná Vysokou školou finanční a správní, a. s. Odborná zkouška investičního poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty

5. Odborná zkouška pořádaná Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou

 • Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce (dále jen „vyhláška č. 59/2007 Sb.“)
 • Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. vykonané podle vyhlášky č. 259/2004 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce (dále jen „vyhláška č. 259/2004 Sb.“) nebo vyhlášky č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce (dále jen „vyhláška č. 305/2001 Sb.“) Věstník ČNB částka 11/2017 ze dne 25. října 2017 2

II. Odborné zkoušky rovnocenné odborné zkoušce pro jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona ve znění novely – makléři a pracovníci obchodníků s cennými papíry

1. Odborné zkoušky pořádané Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

 • Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZIM Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční makléř ve spojení se závěrečnou zkouškou kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty
 • Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZOP Odborná způsobilost na finančním trhu: obhospodařovatel portfolia ve spojení se závěrečnou zkouškou kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty
 • Závěrečná zkouška kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZIP Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční poradce ve spojení se závěrečnou zkouškou kurzu celoživotního vzdělávání označeného CKF_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty

2. Odborná zkouška pořádaná Evropskou asociací finančního plánování Česká republika

Odborné zkoušky kategorie II., III. nebo IV ve spojení s odbornou zkouškou kategorie D

3. Odborné zkoušky pořádané Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou

 • Makléřské zkoušky kategorií A, B nebo C ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonané podle vyhlášky č. 59/2007 Sb.
 • Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. vykonané podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie D vykonanou podle vyhlášky č. 59/2007 Sb.
 • Makléřské zkoušky kategorií I., II. nebo IV. ve spojení s makléřskou zkouškou kategorie III. vykonané podle vyhlášek č. 259/2004 Sb. nebo č. 305/2001 Sb.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí