Směrnice MiFID 2, novelizovaný zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí vyhláška k němu zavedly pro investiční zprostředkovatele novou informační povinnost vůči klientům.

Touto informační povinností je informování klientů o pobídkách inkasovaných investičními zprostředkovateli od finančních institucí ve vztahu ke zprostředkovaným investičním nástrojům klientů, a to alespoň jednou ročně.  Informace má být poskytnuta v souhrnné podobě. Na žádost klienta je investiční zprostředkovatel povinen poskytnout klientovi podrobný rozpad pobídek ve vztahu k jednotlivým investičním službám a investičním nástrojům.

Naše advokátní kancelář asistovala několika společnostem, investičním zprostředkovatelům, při nastavení a plnění této informační povinnosti. V případě zájmu o řešení dané problematiky je tak možné využít našich služeb.