Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Roční informace o pobídkách investičních zprostředkovatelů

JUDr. Lumír Schejbal

Směrnice MiFID 2, novelizovaný zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí vyhláška k němu zavedly pro investiční zprostředkovatele novou informační povinnost vůči klientům.

Touto informační povinností je informování klientů o pobídkách inkasovaných investičními zprostředkovateli od finančních institucí ve vztahu ke zprostředkovaným investičním nástrojům klientů, a to alespoň jednou ročně. Informace má být poskytnuta v souhrnné podobě. Na žádost klienta je investiční zprostředkovatel povinen poskytnout klientovi podrobný rozpad pobídek ve vztahu k jednotlivým investičním službám a investičním nástrojům.

Naše advokátní kancelář asistovala několika společnostem, investičním zprostředkovatelům, při nastavení a plnění této informační povinnosti. V případě zájmu o řešení dané problematiky je tak možné využít našich služeb.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí