Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyřízení licence ČNB pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu dle PSD 2

JUDr. Lumír Schejbal

Advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ vyřídila pro svého klienta DSC Plus licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Licence byla vyřízena dle nových zpřísněných pravidel PSD 2 a nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Licence byla vyřízena tzv. na klíč, kdy klient poskytl informace pro vypracování obchodního plánu a požadovaných platebních službách a advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ zpracovala všechny potřebné podklady a na základě plné moci klienta zastupovala v licenčním správním řízení před ČNB.

Jedná se o první licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, kterou Česká národní banka (ČNB) vydala dle nových právních předpisů a navazujících pravidel.

V případě zájmu o licenci v oblasti platebních či jiných finančních služeb vydávaných ČNB nás prosím kontaktujte a domluvte si informativní bezplatnou schůzku.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí