Prosinec byl v naší advokátní kanceláři měsícem prospektů. Česká národní banka (ČNB) schválila našim klientů, pro které jsme prospekty vyhotovovali a schvalovali na ČNB tři prospekty. Jednalo se o prospekty z oboru potravinářské výroby, bydlení a péče o seniory a ventures kapitálu.

V lednu jsme začali pracovat na dalších nových prospektech, a to z oblasti nemovitostního developmentu a chemické průmyslu.

Příprava prospektu trvá přibližně 1-2 měsíce, schválení prospektu na ČNB zabere cca 2 měsíce. První schůzka ohledně prospektu nebo rada po telefonu je v naší advokátní kanceláři zdarma.