Pro našeho klienta, významnou korporaci v oblasti venture kapitálu, jsme zajistili zaknihování emise dluhopisů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). V rámci procesu jsme zajistili veškerou komunikaci s CDCP, vyplnění smluv s CDCP, AML procesing, vyřízení ISIN a LEI, načasování zaknihování v návaznosti na schválení prospektu dluhopisů ČNB. Klientovi jsme též doporučili vhodného obchodníka s cennými papíry pro vedení účtu vlastníka v CDCP a distribuční strategii dluhopisů.