Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Úspěšně jsme vyřídili licenci velké platební instituce u ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Po měsících intenzivní korespondence a komunikace c Českou národní bankou (ČNB) jsme pro klienta počátkem ledna vyřídili licenci velké platební instituce. Je to jedna z prvních licencí podle nových pravidel PSD2.

Licence a její rozsah

Vyřízené povolení je v rozsahu těchto platebních služeb dle § 3 zákona o platebním styku:

 1. služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem,
 2. služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem,
 3. provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce, příjemce, nebo plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
 4. vydávání a správa platebních prostředků a, je-li uživatel příjemcem, předávání platebního příkazu a zpracování platebních transakcí,
 5. provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz).

Klíčové dokumenty k žádosti

Klíčový pro úspěch v řízení bylo vypracování následujících dokumentů:

 • Precizně zpracovaný obchodní plán naší advokátní kanceláří, v součinnosti s klientem
 • Vytvoření velmi podrobných vnitřních předpisů a metodik (cca 20 dokumentů)
 • Vypracování schémat a peněžních toků v rámci popisu způsobu poskytování platebních služeb
 • Nastavení vnitřního kontrolního systému
  • Výkon compliance
  • Řízení rizik včetně kapitálové přiměřenosti
  • Interní audit
 • Propracovaná AML/CFT dokumentace a postupy
 • Nastavení pravidel pro bezpečnost provozu a kontinuitu poskytování platebních služeb
 • Řešení outsourcingu některých činností

Smluvní klientská dokumentace

Pro úspěšný start jsme dále připravili smluvní dokumentaci s klienty:

 • Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb
 • Obchodní podmínky pro poskytování platebních služeb
 • Ceník služeb
 • Reklamační řád
 • Pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR)
 • Pravidla pro bezpečné používání platebního prostředku

Pověření zástupci

Společnost bude využívat při své činnosti pověřené zástupce. Před zahájením této činnosti (outsourcingu) jsme připravili:

 • Smlouvu o obchodním zastoupení pověřeným zástupcem (agentská smlouva)
 • Pravidla spolupráce s pověřenými zástupci
 • Pravidla kontroly pověřených zástupců

Compliance podpora klienta

Licencí to nekončí, ale začíná. Naše advokátní kancelář bude klientovi poskytovat compliance podporu, podporu v oblasti reportingu ČNB a interního auditu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí