Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyřízení registrace alternativního fondu dle § 15 ZISIF u ČNB pro klienta na klíč

JUDr. Lumír Schejbal

Advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ zajistila pro našeho klienta společnosti zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeného Českou národní bankou (ČNB) podle § 596 písm. f) ve spojení s § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

Zatížení klienta registrační problematikou bylo minimální. Na základě dotazů naší advokátní kanceláře nám klient dodal základní odpovědi na dotazy ohledně investiční strategie a způsobu jejího provádění. Na jejich základě jsme vypracovali žádost na ČNB a všechny potřebné přílohy. Zápis jsme vyřídili na základě plné moci, bez jakéhokoliv dalšího zatěžování klienta řízením o zápisu. Díky bezvadně připravené a podané žádosti byl zápis proveden ve velmi krátké lhůtě.

Po zápisu klienta do seznamu jsme pro něj vypracovali kompletní smluvní klientskou dokumentaci a informace o pravidlech a omezeních spojených s alternativním fondem dle § 15 ZISIF. Advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ vyřídila zápis alternativního fondu a připravila kompletní smluvní dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů od objednání služeb klientem.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí