Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyřízení registrace alternativního fondu dle § 15 ZISIF u ČNB pro klienta na klíč

JUDr. Lumír Schejbal

Advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ zajistila pro našeho klienta společnosti zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeného Českou národní bankou (ČNB) podle § 596 písm. f) ve spojení s § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

Zatížení klienta registrační problematikou bylo minimální. Na základě dotazů naší advokátní kanceláře nám klient dodal základní odpovědi na dotazy ohledně investiční strategie a způsobu jejího provádění. Na jejich základě jsme vypracovali žádost na ČNB a všechny potřebné přílohy. Zápis jsme vyřídili na základě plné moci, bez jakéhokoliv dalšího zatěžování klienta řízením o zápisu. Díky bezvadně připravené a podané žádosti byl zápis proveden ve velmi krátké lhůtě.

Po zápisu klienta do seznamu jsme pro něj vypracovali kompletní smluvní klientskou dokumentaci a informace o pravidlech a omezeních spojených s alternativním fondem dle § 15 ZISIF. Advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ vyřídila zápis alternativního fondu a připravila kompletní smluvní dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů od objednání služeb klientem.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí