Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyřízení licence pro nebankovního poskytovatele úvěru FINEMO.CZ

JUDr. Lumír Schejbal

Pro našeho zákazníka FINEMO.CZ jsme vyřídili licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Obchodní model společnosti FINEMO je založen na poskytování tzv. reverzních hypoték. Jedná se o velmi inovativní model poskytování úvěrů, které nemá v České republice obdoby a v EU je jen několik málo poskytovatelů. Správní řízení o udělení licence bylo tedy velmi složité.

Naše advokátní kancelář v prvním kroku realizovala pro klienta navýšení základního kapitálu na zákonný limit 20 mil. Kč, a to prostřednictvím vkladu závodu do základního kapitálu. Ocenění závodu a kvalitní znalecký posudek byly předpokladem pro obhájení tohoto postupu navýšení před ČNB. Následně naše kancelář za součinnosti klienta vyhotovila obchodní plán a veškeré vnitřní předpisy společnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru. Obchodní plán na v Česku specifickou úvěrovou službu následně JUDr. Lumír Schejbal a zástupci klienta osobně prezentovali na ústním jednání na ČNB. Vzhledem ke skutečnosti, že obchodní model, předložený obchodní plán a vnitřní předpisy byly v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, byla společnosti FINEMO udělena licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS tak v praxi prokázala, že díky své specializaci na licenční řízení před ČNB je schopná pro klienty zprocesovat licenci i ve velmi specifických a složitých případech.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí