Pro našeho zákazníka FINEMO.CZ jsme vyřídili licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Obchodní model společnosti FINEMO je založen na poskytování tzv. reverzních hypoték. Jedná se o velmi inovativní model poskytování úvěrů, které nemá v České republice obdoby a v EU je jen několik málo poskytovatelů. Správní řízení o udělení licence bylo tedy velmi složité.

Naše advokátní kancelář v prvním kroku realizovala pro klienta navýšení základního kapitálu na zákonný limit 20 mil. Kč, a to prostřednictvím vkladu závodu do základního kapitálu. Ocenění závodu a kvalitní znalecký posudek byly předpokladem pro obhájení tohoto postupu navýšení před ČNB. Následně naše kancelář za součinnosti klienta vyhotovila obchodní plán a veškeré vnitřní předpisy společnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru. Obchodní plán na v Česku specifickou úvěrovou službu následně JUDr. Lumír Schejbal a zástupci klienta osobně prezentovali na ústním jednání na ČNB. Vzhledem ke skutečnosti, že obchodní model, předložený obchodní plán a vnitřní předpisy byly v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, byla společnosti FINEMO udělena licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS tak v praxi prokázala, že díky své specializaci na licenční řízení před ČNB je schopná pro klienty zprocesovat licenci i ve velmi specifických a složitých případech.