PPSMR jsou při své činnosti omezená objemovým limitem platebních transakcí 36 mil. EUR za rok. Některé PPSMR, které se blíží dosažení tohoto limitu řeší dilema co dál, zda omezit služby a držet se i nadále pod limitem, či si požádat o licenci platební instituce (PI). S licencí platební instituce jsou spojeny vysoké nároky na personální obsazení, kapitál (125.000 EUR) a materiální vybavení, zejména v oblasti IT infrastruktury. Vyřízení licence PI může trvat i déle než 12 měsíců.

Kromě dvou výše uvedených řešení se nabízí i řešení další. PPSMR může objem platebních transakcí dělat v limitu i nadále na vlastní účet a v objemech nad limit může spolupracovat s jinou osobou, spolupracující platební institucí. V rámci smluvní spolupráce se PPSMR může stát pověřeným (dříve obchodním) zástupcem platební instituce.

Pověřený zástupce je samostatným subjektem, který podniká na vlastní odpovědnost. Objemy platebních transakcí poskytnutých pověřenými zástupci klientům se přičítají do objemu platebních služeb poskytnutých platební institucí.

Spolupráci je třeba detailně upravit ve smlouvě o obchodním zastoupení. Dále je třeba nastavit komunikaci mezi PPSMR a PI, přístupy do informačních systémů, odpovědnosti, reporting atd. Vždy je nutné ze strany platební instituce provést registraci pověřeného zástupce do registru ČNB.

Pro naše klienty jsme systém spolupráce mezi PPSMR a PI nastavovali, je tedy možné se obrátit v této oblasti na naši kancelář. V rámci spolupráce s námi obdržíte osvědčené a vyzkoušené řešení.