Advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ zajistila pro našeho klienta společnosti zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeného Českou národní bankou (ČNB) podle § 596 písm. f) ve spojení s § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

Zatížení klienta registrační problematikou bylo minimální. Na základě dotazů naší advokátní kanceláře nám klient dodal základní odpovědi na dotazy ohledně investiční strategie a způsobu jejího provádění. Na jejich základě jsme vypracovali žádost na ČNB a všechny potřebné přílohy. Zápis jsme vyřídili na základě plné moci, bez jakéhokoliv dalšího zatěžování klienta řízením o zápisu. Díky bezvadně připravené a podané žádosti byl zápis proveden ve velmi krátké lhůtě.

Po zápisu klienta do seznamu jsme pro něj vypracovali kompletní smluvní klientskou dokumentaci a informace o pravidlech a omezeních spojených s alternativním fondem dle § 15 ZISIF. Advokátní kancelář SCHEJBAL & KOPEČNÝ vyřídila zápis alternativního fondu a připravila kompletní smluvní dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů od objednání služeb klientem.