AML identifikace na dálku a doklad o existenci účtu

Ing. Jana Schejbalová
Ostatní právní služby

Jedním z požadavků pro identifikaci klientů na dálku (distančním způsobem), kterou jsou povinny provádět povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML), je hodnověrné prokázání existence platebního účtu vedeného na jeho jméno u úvěrové instituce. Zákon ovšem přesně nespecifikuje, jakým způsobem je nutné existenci účtu prokázat a ověřit.

Kvalifikovaných dotazem na Finanční analytický úřad (FAÚ) jsme si potvrdili svůj přechozí závěr, že zákazníci nemusí povinné osobě dokládat doklad o existenci účtu (výpis, smlouvu s bankou či printscreen obrazovky z IB). Dle informací z FAÚ k hodnověrnému prokázáním existence platebního účtu na jméno klienta stačí provedení první platby z tohoto účtu na účet povinné osoby, pokud v identifikaci odesílatele první platby bude uvedeno jméno či název klienta.

Z odpovědi FAÚ vyplývá, že hodnověrné prokázání existence platebního účtu by nemělo být založeno jen na prohlášení klienta. Mělo by se opírat o informaci nezávislé třetí strany, nejlépe úvěrové instituci, u níž má klient veden daný účet. Identifikace odesílatele na potvrzení (výpise) úvěrové instituce o připsání platby na účet povinné osoby toto splňuje. V případě kontroly FAÚ či ČNB může povinná osoba doložit existenci platebního účtu klienta u úvěrové instituce potvrzením platby nebo výpisem z bankovního účtu, kam byla první platby klienta připsána.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Jana Schejbalová

Ing. Jana Schejbalová

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Finanční podnikání. Po ukončení studia pracovala dlouhodobě jako finanční účetní a projektová manažerka. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na emise dluhopisů s prospektem schváleným ČNB, přípravu obchodních plánů pro licenční řízení na ČNB a ekonomické analýzy. Hovoří německy a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí