Právní blog

Rozpočtový výbor k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny usnesením ze dne 16. 3. 2016 přerušil projednávání vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Na schůzi rozpočtového výboru 30. 3. 2016 se budou projednávat případné pozměňovací návrhy a návrh zákona by měl být následně vpuštěn k druhému čtení v Poslanecké sněmovně. Schválení nového zákona o ...


Příprava budoucích nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru na licenční řízení ještě před přijetím nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Připravovaný zákon o úvěru pro spotřebitele stanovuje pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru povinnost získat oprávnění k činnosti (licenci) od ČNB, jak jsme již informovali v dřívějších článcích. Tento článek se zaměřuje na vybrané podmínky pro udělení licence, na jejichž splnění je možné se připravit již před účinností zákona o ...


Nová definice subjektů veřejného zájmu

Dne 1. ledna 2016 došlo v souvislosti s novelizací zákona č. 563/1991. Sb., o účetnictví k zásadnímu zúžení definice „subjektu veřejného zájmu“. Pojem subjekt veřejného zájmu byl před 1. lednem 2016 definován v § 2a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech následovně: Subjektem veřejného zájmu je právnická osoba založená podle českého práva, která ...


Úspěšné registrace (licence) nového vydavatele elektronických peněz malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. poskytovala právní pomoc společnosti BANCIBO, SE v řízení o udělení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu před Českou národní bankou. Správní řízení spočívalo v registraci společnosti jako vydavatele elektronických peněz malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách. ...


Úspěšné registrace (licence) nového poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Jooe Czech Republic s.r.o. v řízení o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Licenční řízení spočívalo v registraci platebních služeb dle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, provedení převodu peněžních ...


Poslanecká sněmovna začíná projednávat návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Zahájení projednávání zákona Poslanecká sněmovna začne na své 19. schůzi, která bude zahájena 19. 1. 2016 v prvním čtení projednávat návrh zákona o úvěru pro spotřebitele (sněmovní tisk 679/0). Garantem zákona je Ministerstvo financí, které pro zákon získalo dostatečnou podporu veřejnosti i politickou podporu v Poslanecké sněmovně. Návrh zákona ...


Novela ZPKT zakáže investičním zprostředkovatelům zprostředkovávat akcie

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s MiFID II Ministerstvo financí předložilo k projednání vládě novelu zákona, kterou se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Novela obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace směrnice MiFID II a souvisejících nařízení. Obecně má navrhovaný právní ...


Zákon o úvěru pro spotřebitele míří z vlády do Poslanecké sněmovny

Vláda schválila návrh zákona o úvěru pro spotřebitele Vláda na svém jednání dne 2.12.2015 schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který má nahradit nyní platný zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon byl odeslán Poslanecké sněmovně k projednání a schválení. Zákon má podporu většiny politiků i odborné veřejnosti. ...