Právní blog

Pravidla a dopady moratoria ve vztahu k poskytovatelům úvěrů

Vláda na návrh ministerstva financí schválila dne 1. 4. 2020 návrh nového zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který nyní bude ve zrychleném režimu projednávat Parlament. Nový zákon umožňuje odklad plnění peněžitých dluhů, tedy úvěrů, peněžitých zápůjček či jiných odložených plateb nebo ...


Znáte již program MPSV na ochranu zaměstnanosti Antivirus?

Aktuální celosvětová pandemie COVID-19 významně ovlivňuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Za účelem snížení či předcházení nepříznivých dopadů vláda a jednotlivá ministerstva přijímají cílené programy podpory. Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) v této souvislosti navrhlo tzv. Program na ochranu ...


Smlouvy, dohody, dodatky, obchodní podmínky a COVID-19

Rozšíření nové nákazy COVID-19 a s tím související zásahy státní moci významně ovlivňují vztahy smluvních stran. Komunikace stran Je v této situaci zcela zásadní. Smluvní strany by se měly vzájemně informovat o (předpokládaných) dopadech stávající situace na jejich smlouvu a tím alespoň částečně eliminovat vznik škod. Dostanou tím totiž prostor ...


Čas na resty, startup v 6 krocích a splněné sny

Krizová doba a menší pracovní vytížení může vést k naplenění vašich dlouhodobých snů, na které nikdy nebylo dost času. Každý z nás, ať už v byznysu či zaměstnání má spoustu restů, na které není čas. Většinou jsou to nějaké nápady na zlepšení či dlouhodobé úkoly, které odkládáme, protože nemají termín. Možná právě v této krizové době je ...


Alternativní fond dle § 15 ZISIF a povinnost mít LEI

K četným dotazům uvádíme, že ne každá právnická osoba, resp. každá právnická osoba registrovaná dle § 15 ZISIF jako alternativní fond a zapsaná do seznamu dle § 596 písm. f) ZISIF musí mít LEI (Legal Entity Identifier - identifikátor obchodní společnosti). Registrace k přidělení LEI je potřebná pouze pro právnické osoby, které chtějí uzavřít ...


Každý dluhopis musí mít nově ISIN a nové povinné náležitosti emisních podmínek dluhopisů

Poslaneckou sněmovnou prošel napodruhé, dne 10. 3. 2020, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Tento zákon novelizoval i zákon o dluhopisech. V důsledku novely vzniká emitentům dluhopisů povinnost vyřídit si pro každou emisi dluhopisů ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) v ...


IT Outsourcing z pohledu práva

Důvody IT outsourcingu Pod pojmem outsourcing rozumíme vyčlenění a přesun některých podpůrných činností firmy (tedy činností, které netvoří její hlavní předmět podnikání), které dosud vykonávali její zaměstnanci na jinou společnost, která se na danou činnost specializuje. Hlavními důvody pro outsourcing jsou zejména úspora nákladů, přenesení ...


Koronavirus, karanténa, neschopenka, ošetřovné a další zaměstnanecko-právní patálie

S vládními preventivními opatřeními k předejítí epidemie koronaviru je potřeba správně řešit požadavky speciálního pracovního režimu, který nastal či nastane ve většině firem. Naše základní doporučení všem zaměstnavatelům je, aby se na všech přijímaných opatřeních dohodli se zaměstnanci a aby veškerá zaváděna opatření se zaměstnanci ...