Crowdfunding pohledem ČNB

Mgr. Ondřej Bartošík
Licence ČNB

Podzimní prázdniny jsme využili k účasti na setkání u kulatého stolu, který pořádá ČNB. Předmětem diskuse byl aktuální pohled ČNB na nové nařízení (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (tzv. crowdfunding) jakož i dopady jeho pozdní adaptace do českého právního řádu.

Přestože nové nařízení o crowdfundingu nabude účinnosti již 10. listopadu 2021, návrh prováděcího zákona nebyl dosud v ČR přijat. Proto bude muset být znovu předložen nově vzniklé vládě a následně předán Parlamentu ČR ke schválení. Zástupci Ministerstva financí, kteří se kulatého stolu rovněž účastnili, potvrdili, že aktivně jednají se současnou vládou tak, aby proces adaptace nového zákona co nejvíce urychlili. Přesto však lze očekávat jeho schválení nejdříve ve druhé polovině roku 2022.

Hlavním důsledkem tohoto zpoždění je, že ČNB:

  • v tuto chvíli nebude mít pravomoci udělovat licence pro crowdfundingové platformy
  • licenční řízení tak nyní nebudou moci být ani formálně zahájena
  • s vysokou pravděpodobností nedojde k včasnému přidělení licencí u většiny subjektů v průběhu 12měsíčního přechodného období

A kdo vlastně bude novou licenci pro poskytování crowdfundingových služeb potřebovat? O tom se můžete dočíst v našem dřívějším článku.

Pokud na vás nařízení o crowdfundingu dopadá, potom do skončení přechodného období, tj. do 10. listopadu 2022 můžete provozovat platformu bez licence jako dosud. Po uplynutí tohoto období byste v případě, že nebudete mít licenci, na platformě neměli zveřejňovat žádné nové nabídky na skupinové financování. Můžete pokračovat v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy se správou stávajících projektů.

Co bude ČNB do doby než bude prováděcím zákonem určena jako orgán dohledu dělat?

  • Poskytovat neformální konzultace, které by měly následně urychlit přidělení licence
  • Upřesňovat výklad jaké modely crowdfundingu budou spadat pod regulaci a jaké nikoliv
  • Upřesňovat výklad zda a případně do jaké míry, resp. jakou formou by se mohl poskytovatel platformy majetkově podílet na nabídkách zveřejňovaných na své platformě
  • Působit na Evropskou komisi, aby využila své pravomoci prodloužit 12měsíční přechodné období pro získání licence o dalších 12 měsíců, což by umožnilo včas přidělit licenci většině žadatelů v ČR

Naše advokátní kancelář bude nadále v pravidelném kontaktu s ČNB a o všech novinkách vás budeme informovat na našem blogu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně strávil významnou část své kariéry v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) u jednoho z mobilních operátorů v ČR. 

Jeho specializací je IT právo, korporátní právo, dluhopisové financování a kolektivní správa finančních prostředků. Řídí pražskou pobočku kanceláře a ve své pozici má na starosti též business development. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí