Holdingová firemní struktura pro bezpečnější podnikání

JUDr. Lumír Schejbal
Firemní právo

Konsolidační balíček úsporných opatření platí od 1. ledna 2024, pozměňovací návrhy však posunuly do roku 2025 nové podmínky prodeje cenných papírů a podílů na obchodní korporaci. Momentálně tedy stále platí, že příjem fyzických osob z prodeje je osvobozen splněním časového testu 3 roky u cenných papírů a 5 let u podílů.

V roce 2025 budou tyto příjmy osvobozeny jen od výše 40 miliónů Kč v kombinaci s časovým testem, který zůstává stejný. Příjmy z více zdrojů (prodejů) se za příslušný kalendářní rok sčítají a platí okamžik přijetí příjmu.

Klientům v této souvislosti doporučujeme založit ještě letos firemní holdingovou strukturu, a to z důvodu omezení či diverzifikace rizik podnikání, přípravy firmy na prodej a zároveň daňového plánování. Vzhledem k předem známým termínům je vhodné neotálet se strukturováním  firmy a zahájit ji co nejdříve. Majitelé takto vyřeší s předstihem podnikatelská rizika a peněžní toky.

Pro naše klienty jsme vytvářeli různé firemní struktury v různých oborech podnikání, čím se majitelům podařilo vyřešit podnikatelská rizika, nástupnictví či prodej a výplatu zisků ze společnosti

S čím vám pomůžeme:

  1. Založení holdingové společnosti: Pomůžeme vám založit holdingovou společnost a připravit zakladatelské dokumenty tak, aby reflektovaly vaše budoucí převody a minimalizovaly potenciální spory.
  2. Transakční dokumentace: Připravíme veškerou potřebnou transakční dokumentaci pro vytvoření holdingové struktury, která zahrnuje například smlouvy o převodech podílů či akcií, ať už mezi vašimi stávajícími společnostmi nebo při zakládání nových.
  3. Znalecké ocenění: Zajistíme znalecké ocenění vašich společností, které je důležité při převodech podílů či akcií mezi jednotlivými společnostmi v rámci holdingové struktury.
  4. Zápis do obchodního rejstříku: Obstaráme potřebné kroky pro zápis změn do obchodního rejstříku, které se týkají založení holdingové společnosti a případných dalších změn ve struktuře vašeho podnikání.
  5. Správa holdingové struktury: Poskytneme vám potřebné informace a poradenství ohledně správy a řízení vaší holdingové struktury, abyste mohli efektivně využívat jejího potenciálu a minimalizovat rizika.

Máme rozsáhlé zkušenosti s vytvářením firemních struktur v různých odvětvích podnikání a pomohli jsme mnoha klientům řešit jejich podnikatelská rizika, nástupnictví a prodej společností, stejně jako optimalizaci výplaty zisků. Rádi s jejich založením pomůžeme i vám. Je nejvyšší čas chovat se odpovědně ke své práci a využít všech možností k zachování hodnot.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí