Ochrana firem

SCHEJBAL & PARTNERS
Firemní právo

Páteř ekonomiky

Malé a střední podniky o velikosti do 249 lidí jsou hlavní oporou ekonomiky Evropské unie. Poskytují zaměstnání průměrně více než polovině lidí. Podle údajů Eurostatu je to v České republice dokonce víc, přibližně 70 %. Zbytek pracovních příležitostí vytvářejí podniky nad 250 zaměstnanců. Vzhledem ke své velikosti jsou v době krize malé a střední podniky křehčí než velké společnosti.

Krizový rok za námi?

Firmy vyhlížejí letošní rok s obavami kvůli zdražování energií, zpomalení dodavatelských řetězců, odkládání investic jejích zákazníků a inflaci. Stagnace či pokles je realitou. Na menší firmy dopadne dříve než na velké koncerny kvůli velikosti a délce trvání jejich zakázek a zpravidla menším rezervám.

Ochrana firemního majetku před krizí

Jedním z preventivních řešení důsledků ekonomické krize je strukturování podnikání firmy. Oddělení jednotlivých činností do dceřiných společností v holdingu výrazně sníží rizika případného neúspěchu v některém z oborů. Holdingová struktura umožňuje efektivnější distribuci zisku z jednotlivých činností jak v rámci holdingu, tak i směrem k majiteli. Ten tak může sklízet plody svého úsilí a případně i připravovat firmu na budoucí prodej.

V případě úspěšných živnostníků nastává čas oddělit podnikání od vlastního majetku a vytvořit společnost s ručením omezeným. Původní živnost může být vložena jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu s.r.o. Tím je mj. zajištěna kontinuita podnikání.

Nyní je ten pravý čas

Kdykoliv v průběhu roku lze bilancovat úspěchy podnikání a udělat si majetkovou inventuru ohledně své firmy či firem. Za roky podnikání se v mnoha firmách nakumulovala významná aktiva, ať ve formě hotovosti, či jiného majetku, jako jsou nemovitosti či podíly na jiných firmách. A právě tento majetek je třeba chránit a nastavit jej tak, aby ani případná krize v podnikání tyto aktiva neohrozila.

Nechte si poradit

Náš tým se skládá z právníků i ekonomů a sami máme s podnikáním zkušenosti. Domluvte si s námi nezávaznou schůzku či zavolejte a proberte s námi, jak správně ochránit majetek vaší firmy. Pomohli jsme desítkám klientů a rádi pomůžeme i vám. Fungujeme v celé ČR.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí