Interní audit pro investiční zprostředkovatele ano či ne?

SCHEJBAL & PARTNERS
Finanční služby a regulace

Na možnou povinnost zřízení funkce interního auditu upozornila Česká národní banka ve svých výkladových stanoviscích k regulaci služeb investičních zprostředkovatelů

Pro výkon činnosti investičního zprostředkovatele je zajištění řádného fungování a dodržování regulačních požadavků jednou z klíčových povinností. Interní audit, jako třetí článek vnitřního kontrolního systému, vedle compliance a risk managementu, provádí nezávislou kontrolu regulatorních povinností a může nepřímo přinášet i obchodní výhody. Jednou z nich je zvýšení důvěryhodnosti vůči klientům a regulátorovi. Klienti mají větší jistotu, že jejich investice jsou prováděny transparentně a s náležitou péčí. Regulátor pak vnímá takové firmy jako odpovědné a profesionální subjekty, které se snaží předcházet rizikům a dodržovat stanovené pravidla. Benefitem je také zlepšení vnitřních procesů a zvýšení efektivity. Interní audit totiž pomáhá identifikovat slabá místa v procesech a navrhuje opatření k jejich nápravě. To vede k efektivnějšímu využití zdrojů a snížení nákladů. Interní audit se nedělá pro regulátora, je zpětnou vazbou pro management investičního zprostředkovatele.

ČNB doporučuje zavedení interního auditu v kontextu velikosti distribučního řetězce investičních zprostředkovatelů. Pokud se na nabízení investičních produktů podílí nižší desítky pracovníků nebo vázaných zástupců, nemá investiční zprostředkovatel povinnost interní audit zavádět.

Interní audit hraje klíčovou roli v prevenci a detekci podvodů, zajištění souladu s legislativou a zlepšování interních procesů. Regulační rámec, zejména nařízení (EU) 2017/565, zdůrazňuje, že potřeba interního auditu by měla být posuzována s ohledem na povahu, rozsah a složitost podnikatelské činnosti. To zahrnuje i charakter a škálu investičních služeb (komplexitu), které firma poskytuje.

Jsme připraveni vám pomoci se zavedením funkce interního auditu. Zajistíme ji formou outsourcingu, komplexně, včetně analýzy vašich potřeb, návrhu a implementace interního auditu a následného poradenství. V této oblasti regulace máme téměř dvacetileté zkušenosti a poskytneme vám tak nejen zpětnou vazbu k výkonu regulované činnosti, ale především praktické výstupy pro další interní využití.

Pomůžeme vám se zavedení interního auditu. Vnitřní audit se stane efektivním krokem ke zvýšení transparentnosti a kvality činnosti vaší firmy jako investičního zprostředkovatele. Kontaktujte nás.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí