Počet ČNB vydaných licencí a počet regulovaných subjektů ke konci rok 2021

JUDr. Lumír Schejbal
Licence ČNB

Níže jsme provedli výtah některých textů ze Zprávy České národní banky (ČNB) o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2021. Celou zprávu naleznete zde.

Obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé

ČNB ke konci roku 2021 evidovala 41 subjektů s povolením k činnosti obchodníka s cennými papíry, z nichž bylo 16 bankovních a 25 nebankovních. ČNB nově udělila povolení 2 nebankovním společnostem MTX Capital Services a.s. a Fondee s.r.o. Na konci roku v ČR působilo 34 poboček obchodníků s cennými papíry a 151 investičních zprostředkovatelů.

Investiční společnosti, investiční fondy, depozitáři, § 15

ČNB ke konci roku 2021 evidovala 41 investičních společností, tři pobočky zahraniční investiční společnosti, 1 hlavního administrátora, 9 depozitářů, 213 investičních fondů s právní osobností (z toho 30 samosprávných investičních fondů) a 253 podílových fondů.

ČNB udělila povolení k činnosti těmto 4 novým investičním společnostem: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s., Allegro investiční společnost, a.s., DEKINVEST investiční společnost, a.s., a CREDITAS investiční společnost, a.s.

Oprávnění pro výkon činnosti depozitáře investičních fondů v roce 2021 získaly Conseq Investment Management a.s., ATLANTIK finanční trhy, a.s., a Raiffeisenbank a.s.

Počet subjektů provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 ZISIF zapsaných v seznamu vedeném ČNB se v průběhu roku 2021 zvýšil o 136. Ke konci roku 2021 tak bylo ČNB registrováno celkem 340 těchto malých správců alternativních investičních fondů, jejichž činnost nevyžaduje povolení a nepodléhá dohledu ČNB.

Poskytovatelé platebních služeb

ČNB na konci roku 2021 evidovala 21 platebních institucí, 2 instituce elektronických peněz a 3 správce informací o platebním účtu. Byla udělena dvě nová povolení k činnosti platební instituce (ZNPay a.s. a Direct Fidoo Payments s.r.o.).

Podle zákona o platebním styku zahájila ČNB v roce 2021 celkem 15 sankčních řízení a právní moci nabylo celkem 25 rozhodnutí. V osmi případech bylo odňato povolení k činnosti, ve čtyřech případech bylo odňato povolení k činnosti a současně byla uložena pokuta, v dalších třech případech byla uložena pouze pokuta a konečně v deseti případech bylo řízení zastaveno. Povolení byla odnímána převážně pro nečinnost držitelů povolení, při prokázaném zahájení činnosti byla sankční řízení zastavována.

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů

Poskytování spotřebitelských úvěrů se věnuje většina úvěrových institucí a nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů. ČNB ke konci roku 2021 vykonávala dohled nad 107 poskytovateli spotřebitelských úvěrů (83 nebankovními poskytovateli a 24 úvěrovými institucemi). V roce 2021 získaly nově oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů 2 společnosti – CFIG Credit a.s. a QWERT trade s.r.o. (od 1. února 2022 DURO credit, s.r.o.).

Směnárny

ČNB ke konci roku 2021 registrovala 863 směnárníků, přitom oprávnění k poskytování směnárenských služeb získalo 19 směnárníků, zatímco evidovaný roční úbytek činil 38 směnárníků.

Emitenti cenných papírů (prospekty dluhopisů a akcií)

V roce 2021 bylo vydáno 93 (oproti 84 v roce 2020) správních rozhodnutí o schválení dokumentů (prospektů cenných papírů a jejich dodatků) v souvislosti s emisemi cenných papírů, přičemž se jednalo zejména o prospekty dluhopisů emitentů z oblasti realitních developerských projektů. Tento údaj zahrnuje také čtyři prospekty akcií pro účely jejich veřejné nabídky (z toho ve dvou případech šlo o veřejnou nabídku s využitím systému START – Veřejná nabídka provozovaného Burzou cenných papírů Praha).

Během roku ČNB prováděla dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti veřejné nabídky. Konkrétně se jednalo o nápravy několika chybných propagačních sdělení při veřejné nabídce cenných papírů na základě schválených prospektů a prověření 17 případů podezření na veřejnou nabídku cenných papírů (dluhopisů) bez platného schváleného prospektu.

Licence v roce 2021

ČNB v roce 2021 vydala jednotky nových licencí napříč finančním trhem. Licenční řízení je velmi složité a nelze jej zvládnou bez praktických zkušeností, znalostí procesů a požadavků ČNB a kvalifikovaných poradců. Pokud zvažujete získat povolení ke konkrétní činnosti na finančním trhu a máte zpracovaný kvalifikovaný obchodní plán, neváhejte nás kontaktovat. Na první schůzce probereme, zda je pro vás reálné licenci ČNB získat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí