Jak přihlásit pohledávku za Sberbank do likvidace?

SCHEJBAL & PARTNERS
Finanční služby a regulace

Případ odebrané licence české pobočky ruské Sberbank pokračuje přihlašováním pohledávek do likvidace. Doporučujeme přihlášení pohledávek nepodcenit, často se jedná o vysoké částky.

Sberbank CZ vstoupila do likvidace 5. února 2022, likvidátkou byla jmenována advokátka JUDr. Jiřina Lužová, specialistka na konkurzní právo. Od 30. dubna 2022 nesmí Sberbank CZ poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. 

Jak přihlásit pohledávku za Sberbank do likvidace?

Klíčové informace:

  • Sberbank CZ vstoupila do likvidace 5. února 2022
  • přihlášky je třeba podat nejpozději do 9. září 2022
  • přihlášky lze podat v listinné podobě, nebo datovou schránkou
  • pro přihlášení pohledávky je vhodné mít právní titul pohledávky (smlouva o vedení účtu, bankovní výpis, či jiný doklad prokazující pohledávku)

Po přijetí všech přihlášek pohledávek se rozhodne, zda banka projde standardním procesem likvidace nebo dojde ke konkurzu, tedy insolvenčnímu řízení.

Podle likvidátorky Lužové je v insolvenci pravděpodobné, že pohledávky věřitelů budou uspokojeny ve vysoké míře.

V případě zájmu o konzultaci nebo zpracování přihlášky do likvidace nás prosím neváhejte kontaktovat. Přihlášku vám kvalifikovaně zpracujeme a poradíme, jak ji správně uplatnit.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí