Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. poskytovala právní pomoc společnosti BANCIBO, SE v řízení o udělení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu před Českou národní bankou.
Správní řízení spočívalo v registraci společnosti jako vydavatele elektronických peněz malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách.

Rozhodující pro úspěšnou registraci vydavatele elektronických peněz byl kvalitně zpracovaný byznys plán na požadované služby s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis nově poskytovaných služeb v návaznosti na zcela automatizované zpracování vydávání elektronických peněz a platebních operací s nimi. Vedle toho bylo nutné zpracovat vnitřní pravidla pro ochranu svěřených klientských prostředků a AML/KYC pravidla.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci, včetně obchodního plánu a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč. Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu trvala 1,5 měsíce.