Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Úspěšné registrace (licence) nového vydavatele elektronických peněz malého rozsahu u ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. poskytovala právní pomoc společnosti BANCIBO, SE v řízení o udělení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu před Českou národní bankou.
Správní řízení spočívalo v registraci společnosti jako vydavatele elektronických peněz malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách.

Rozhodující pro úspěšnou registraci vydavatele elektronických peněz byl kvalitně zpracovaný byznys plán na požadované služby s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis nově poskytovaných služeb v návaznosti na zcela automatizované zpracování vydávání elektronických peněz a platebních operací s nimi. Vedle toho bylo nutné zpracovat vnitřní pravidla pro ochranu svěřených klientských prostředků a AML/KYC pravidla.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci, včetně obchodního plánu a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč. Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu trvala 1,5 měsíce.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí