Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Úspěšné registrace (licence) nového vydavatele elektronických peněz malého rozsahu u ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. poskytovala právní pomoc společnosti BANCIBO, SE v řízení o udělení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu před Českou národní bankou.
Správní řízení spočívalo v registraci společnosti jako vydavatele elektronických peněz malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách.

Rozhodující pro úspěšnou registraci vydavatele elektronických peněz byl kvalitně zpracovaný byznys plán na požadované služby s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis nově poskytovaných služeb v návaznosti na zcela automatizované zpracování vydávání elektronických peněz a platebních operací s nimi. Vedle toho bylo nutné zpracovat vnitřní pravidla pro ochranu svěřených klientských prostředků a AML/KYC pravidla.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci, včetně obchodního plánu a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč. Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu trvala 1,5 měsíce.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí