Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Znáte již program MPSV na ochranu zaměstnanosti Antivirus?

Mgr. Lenka Gavendová

Aktuální celosvětová pandemie COVID-19 významně ovlivňuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Za účelem snížení či předcházení nepříznivých dopadů vláda a jednotlivá ministerstva přijímají cílené programy podpory.

Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) v této souvislosti navrhlo tzv. Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus, který vláda dne 19. 3. 2020 schválila. Program byl následně dne 23. 3. 2020 rozšířen a v dalších dnech lze očekávat jeho další zpřesnění, a to prostřednictvím metodiky cílené podpory zaměstnanosti, která byla dne 30. 3. 2020 předložena vládě ke schválení. Plánované datum vyhlášení programu Antivirus je 1. 4. 2020.

Program Antivirus spočívá ve finanční pomoci zaměstnavatelům, jejichž podnikání je pandemií zasaženo. Zaměstnavatelé mohou díky programu žádat o příspěvek státu na mzdy svých zaměstnanců. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce České republiky, a to zpětně na základě žádosti zaměstnavatele vždy po skončení kalendářního měsíce, za který bude zaměstnavatel o příspěvek žádat. Doba platnosti programu je v tuto chvíli předběžně stanovena do 30. 6. 2020 s možností případného prodloužení. Prodloužení programu je nicméně podmíněno dalším schválením vlády.

Program Antivirus konkrétně specifikuje tyto režimy:

Režim A:

Zaměstnanci byla nařízena karanténa (orgánem ochrany veřejného zdraví nebo lékařem)

 • příklad situace: zaměstnanec se vrátil z rizikové oblasti
 • období: prvních 14 kalendářních dnů karantény
 • zaměstnanci náleží: náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku
 • příspěvek státu pro zaměstnavatele: 100 % vyplácené náhrady mzdy
 • z pohledu zaměstnavatele: vše hradí stát

Režim B:

Zaměstnavatel byl povinen uzavřít provoz na základě krizového opatření vlády

 • překážka v práci na straně zaměstnavatele
 • zaměstnanci náleží: náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
 • příspěvek státu pro zaměstnavatele: 80 % vyplácené náhrady mzdy
 • z pohledu zaměstnavatele: zaměstnavatel bude hradit pouze 20 % (nikoli 100 %) vyplácené náhrady mzdy

Režim C:

Významné části zaměstnanců (30 %) byla nařízena karanténa nebo musí pečovat o dítě

 • překážka v práci na straně zaměstnavatele
 • zaměstnanci náleží: náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
 • příspěvek státu pro zaměstnavatele: 80 % vyplácené náhrady mzdy
 • z pohledu zaměstnavatele: zaměstnavatel bude hradit pouze 20 % (nikoli 100 %) vyplácené náhrady mzdy

Režim D:

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele

 • v důsledku karanténních opatření či výpadku výroby u dodavatele, a to vč. zahraničních dodavatelů
 • zaměstnanci náleží: náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku
 • příspěvek státu pro zaměstnavatele: 50 % vyplácené náhrady mzdy
 • z pohledu zaměstnavatele: zaměstnavatel bude hradit pouze 40 % (nikoli 80 %) vyplácené náhrady mzdy

Režim E:

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele

 • v důsledku karanténních opatření
 • zaměstnanci náleží: náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
 • příspěvek státu pro zaměstnavatele: 50 % vyplácené náhrady mzdy
 • z pohledu zaměstnavatele: zaměstnavatel bude hradit pouze 30 % (nikoli 60 %) vyplácené náhrady mzdy

V návaznosti na stávající situaci MPSV vypracovalo také informativní dokumenty s dalšími užitečnými informacemi:

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí