Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Alternativní fond (alternatívny fond)

JUDr. Lumír Schejbal

Jedná se o investiční vehikl v praxi označovaný jako fond dle § 15 ZISIF, minifond nebo Friends And Family Fond. Tento jednoduchý fond, který lze registrovat v České republice podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), je jednou z možností, jak legálně shromažďovat peněžní prostředky až 20 retailových a neomezeného počtu kvalifikovaných investorů za účelem společného investování a obhospodařování.

3 minuty čtení nebo video:

Regulace alternativního fondu

Činnost alternativního fondu není regulována, na jeho činnost nedohlíží Česká národní banka (ČNB), povinná je pouze registrace osob, které fond spravují, v registru ČNB. Správcem fondu je většinou účelově založená společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Obhospodařování majetku investorů probíhá na základě investičních smluv a předem dané investiční strategie mezi správcem a investory. Objem majetku ve správě nesmí přesáhnout 100 mil. eur. Fond nesmí být veřejně nabízen, jednání s investory ohledně investování do fondu tedy musí probíhat na individuální bázi. Jednou ročně se provádí reporting ČNB ohledně objemu a druhu obhospodařovaných aktiv.

Výhody alternativního fondu

 • rychlé založení a uvedení do chodu
 • nízké startovací i provozní náklady
 • žádné nároky na odbornost osob

Druhy investičních aktiv fondu

Fond může investovat do jakýchkoliv aktiv. Mohou to být např.:

 • cenné papíry, jako jsou akcie či dluhopisy…
 • deriváty, např. CFD, opce, futures…
 • komodity jako zlato, stříbro, ropa…
 • kryptoměny, např. bitcoin, litecoin, ethereum
 • nemovitosti, sbírky a jakákoliv jiná ocenitelná aktiva
 • fond může využívat pákový efekt

Vlastní fond

Alternativní fond umožňuje malým správcům vyzkoušet si vlastní investiční strategii spolu s menším počtem investorů. Pokud je správa úspěšná a zvyšuje se zájem klientů, je možné následně založit regulovaný fond kvalifikovaných investorů a investory z alternativního fondu do něj převést. 

Správcem fondu do 2 týdnů

Pro naše klienty zakládáme alternativní fondy na klíč. To v praxi znamená, že:

 • pokud nemáte, založíme vám s.r.o., které bude správcem fondu
 • vyhotovíme žádost o registraci na ČNB a všechny její přílohy
 • spolu s vámi vytvoříme investiční strategii
 • připravíme veškerou investorskou smluvní dokumentaci
 • nastavíme opatření proti praní špinavých peněz
 • a po registraci fondu vám budeme pomáhat s ročním reportingem vůči ČNB.

Alternativní fond vám založíme na klíč do 14 dnů. Pomohli jsme více než 50 našim klientům založit jejich alternativní fond. Na všechny otázky odpovíme rádi telefonicky, osobně i písemně.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí