Lumír Schejbal komentuje pro časopis Bankovnictví nařízení DORA

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA) se intenzivně věnujeme. Bude povinné pro všechny regulované a dohlížené subjekty, proto jsme  hlavní změny shrnuli stručně v jiném článku. V posledním čísle odborného časopisu Bankovnictví se redaktorka Maetina Sobková zaměřila na konkrétní dopady nařízení na velké banky, právnické osoby působící na poli kryptoměn i startupovou scénu. Řídicí partner naší kanceláře, Lumír Schejbal, v článku shrnuje důvody a požadavky nové směrnice. Celý článek si přečtěte zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí