Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

ČNB obdržela 108 žádostí o licenci poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Není to málo?

JUDr. Lumír Schejbal

Dle tiskové zprávy České národní banky, tato obdržela 108 žádostí o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů a 353 žádostí o registraci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.

Je to moc nebo málo? Dle mého názoru je to poměrně málo. Největší vliv na relativně nízký počet žádostí měl požadavek na počáteční kapitál ve výši 20 mil. Kč a dále transparentní původu kapitálu. Dá se očekávat, že ne všichni žadatelé budou v licenčním řízení úspěšní. Všichni žadatelé obdrží od ČNB výzvu k odstranění nedostatků podaných žádostí a bude záležet na žadatelích a jejich právních poradcích, zda se jim nedostatky podaří v určených lhůtách odstranit. Pokud nikoliv, bude jejich žádost ČNB zamítnuta. Proti zamítnutí lze podat rozklad. ČNB musí o všech podaných žádostech dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru rozhodnout do 15 měsíců od data jejich podání. Konečný počet poskytovatelů se bude pravděpodobně pohybovat někde okolo 100.

Časem se bude počet nebankovních poskytovatelů zvyšovat, jelikož do odvětví budou vstupovat nové subjekty, či se do něj budou vracet ty, které nebyly schopny splnit zákonné podmínky do konce přechodné lhůty 1.3.2017. O nových žádostech by měla ČNB dle zákona o spotřebitelském úvěru rozhodnout ve lhůtě 4 měsíců.

Počet žádostí o registraci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve výši 353 je dle mého názoru také překvapivě nízký. Mnoho zprostředkovatelů, pravděpodobně kvůli poměrně vysokým nárokům na organizaci vnitřního provozu, opustilo svou roli samostatného zprostředkovatele a stalo se vázanými zástupci konkrétního poskytovatele. Dá se však očekávat, že počet zprostředkovatelů ještě naroste o desítky až stovky nových subjektů, a to po vyjasnění nových zákonných podmínek pro odvětví spotřebitelských úvěrů.

Problematika licencí a registrací v oblasti spotřebitelského úvěrování je poměrně složitá. Z uvedeného důvodu doporučujeme žadatelům, aby se ohledně zpracování žádostí a všech podkladů obraceli na poradce s prokazatelnou zkušeností z licenčních řízení před ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí