Další stupeň finanční regulace v oblasti ESG nabývá účinnosti

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

O začátku srpna 2022 nabývá účinnosti novelizované nařízení doplňující směrnici o trzích finančních nástrojů – MiFID II. Začleňuje faktory udržitelnosti, rizika a preference týkající se udržitelnosti do určitých organizačních požadavků a provozních podmínek některých subjektů kapitálového trhu.

Vznikají tak mimo jiné další povinnosti při analýze zákazníkových požadavků a potřeb. Nově je tak třeba vedle informací o plánovaném investičním horizontu, preferencích týkajících se podstoupení rizik, účelu investice atd. zjišťovat i informace o investorových preferencích týkajících se udržitelnosti. Bude tedy třeba doplnit další kolonky do investičního dotazníku.

Preferencemi týkajícími se udržitelnosti se rozumí volba zákazníka zda, a pokud ano, do jaké míry, by do jeho investic měl být začleněn jeden nebo několik z těchto finančních nástrojů:

  1. finanční nástroj s minimálním podílem investic do environmentálně udržitelných investic
  2. finanční nástroj s minimálním podílem investic do udržitelných investic
  3. finanční nástroj, který zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti

Zažitými termíny při klasifikaci produktů jsou tzv. „Light Green“ a „Dark Green“ produkty. Jako světlezelené produkty jsou označovány produkty prosazující environmentální nebo sociální vlastnosti, tmavě zelené jsou produkty sledující cíl udržitelných investic.

Doporučovaný finanční nástroj by měl vždy splňovat preference zákazníka včetně těch týkajících se udržitelnosti. Nově tedy není možné například zákazníkovi, který uvede, že má zájem upřednostňovat odpovědné investice, nabízet pouze nástroje, které udržitelnost nezohledňují, resp. nesplňují příslušné požadavky plynoucí ze SFDR.

Je však nutno uvést, že ani ČNB v této oblasti ještě nevydala žádné podrobnější informace, aktuálně probíhá diskuze se členy AKAT, na evropské úrovni se někteří regulátoři rozhodli účinnost ESG preferencí dokonce odložit. Předpokládáme tedy v této oblasti alespoň prozatím značnou shovívavost regulátora. 

Na závěr ještě doplňujeme, že preference týkající se udržitelnosti se dotýkají také dalších oblastí finančního trhu, např.  pojištění, u kterého byla novelizována legislativa týkající se směrnice IDD.

Máte-li jakékoliv dotazy k problematice ESG a legislativy SFDR neváhejte nás kontaktovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má z působení na pozici compliance u firmy působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí