ČNB odpověděla na časté dotazy k regulaci crowdfundingu

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Dne 11. listopadu 2022 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (dále jen „nařízení“). Dle naší analýzy i vyjádření České národní banky spadají pod nařízení pouze platformy, kde úvěr materiálně poskytuje investor (věřitel) přímo nebo za účasti crowdfundingové platformy jednající jako nepřímý zástupce investora (komisionářský vztah) a platforma nevystupuje při poskytnutí úvěru na vlastní účet a riziko.

Do působnosti nařízení tak nespadají platformy, které jsou smluvní stranou úvěrových vztahů a následně nabízí prodej participací nebo postoupení pohledávek. Takových platforem je v Česku většina. Působnost nařízení je v Česku dále omezena max. po dobu jednoho roku od účinnosti jen na projekty s limitem financování 1 mil. eur. Od listopadu 2023 se tento limit zvedá na 5 mil. eur.

Tak jako jiné licencované subjekty v oblasti finančního trhu musí i poskytovatelé služeb skupinového financování dodržovat celou řadu obezřetnostních požadavků. Tyto jsou přesně specifikovány v nařízení. Patří sem zejména kvalifikované personální obsazení, obezřetné řízení, vnitřní kontrolní systém, řízení rizik, odborná péče vůči klientům apod.

Více informací lze nalézt na stránkách ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí