Dědění kryptoaktiv není jednoduché

Mgr. Barbora Havlíčková
Ostatní právní služby

Přímá držba

Kryptoaktiva jsou zcela pod vaší kontrolou. Je to jedna z jejich největších výhod, avšak v některých situacích představovuje jejich slabinu a potenciální problém. Na tuto vlastnost kryptoaktiv je nutné myslet i v souvislosti s dědictvím. V opačném případě by se mohlo stát, že by kryptoaktiva do vlastnictví vašich dědiců nepřešla a zůstala by v zapomnění blockchainu, stejně jako bitcoiny vytěžené v prvních měsících fungování této kryptoměny Satoshim Nakamotou.

 

Kryptoaktiva jako předmět dědictví

Na rozdíl od bankovních účtů či cenných papíru nejsou kryptoaktiva registrována u třetích stran. Pokud jste o svých kryptoaktivech nikomu neřekli, nikdo neví, že je vlastníte. V blockchainu budou figurovat navždy, bez vašeho vědomí se k nim ale nikdo nedostane. Neexistuje totiž autorita, která by bez vašich přístupových klíčů měla dostatečné technické prostředky, aby vaše kryptoaktiva získala. Proto je důležité v souvislosti s vlastnictvím kryptoaktiv myslet i na dědice.

Systém dědického řízení je všeobecně známý proces. Jeho podstatou je soupis pozůstalosti zesnulého, kdy pověřený notář obešle příslušné registry (katastr, centrální depozitář, obchodní rejstřík apod.) a finanční instituce, a s pomocí pozůstalých je schopen identifikovat majetek zemřelého. Následně notář zajistí, aby byla dědická pozůstalost převedena oprávněným dědicům. K tomu, aby proběhlo řádné dědické řízení, není nutná žádná předchozí aktivita zůstavitele.

Žádný veřejný orgán nedisponuje prostředky, jež by umožnovaly zjistit, zda dotyčná osoba vlastní kryptoaktiva. Pokud by tedy vlastník virtuálních aktiv nemyslel na jejich zdědění, je velmi pravděpodobné, že by po jeho úmrtí s nimi již nemohl nikdo disponovat.

 

Vytvořte si plán

Aby vaše kryptoaktiva přešla na dědice či jiné osoby, je namístě na to myslet již za života. Jako vhodné řešení se nabízí sepsat si soupis kryptoaktiv, která vlastníte (stav portfolia z aplikace). Uveďte, na jakém zařízením či burze s kryptoaktivy disponujete. Nezapomeňte na bezpečnost těchto dat! Doporučujeme mít soupis ve fyzické podobě a bezpečně uložený na více místech. Konkrétní hesla, seedy a bezpečnostní fráze by však měly být obsahem jiného dokumentu uloženémho jinde. Využijte správce hesel, zašifrovaný externí disk nebo papír. Soupis pravidelně aktualizujte a prověřujte uložení. Vlastnictví kryptoaktiv by mělo být zmíněno ve vaší závěti nebo vedle ní, spolu s odkazem na výše zmíněné dokumenty.  

Není od věci pro budoucí dědice sepsat manuál, jak s kryptoaktivy postupovat, v případě že by dědic neměl potřebné znalosti z oblasti virtuálních měn.

Nakládání s kryptoaktivy je velmi dynamická oblast, která se rychle mění. Máte-li jakékoliv právní dotazy v této oblasti neváhejte nás kontaktovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Barbora Havlíčková

Mgr. Barbora Havlíčková

Barbora je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zkušenosti získala již během studia v nadnárodní společnosti nebo v advokátní kanceláři zabývající se korporátním právem a nemovitostmi. U nás působí od roku 2021 jako advokátní koncipientka. Ovládá angličtinu a francouzštinu.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí