Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Diskontovaný dluhopis (Zero Bond)

Ing. Blanka Komárková
Diskontovaný dluhopis nebo také dluhopis s nulovým kupónem (Zero Bond) je dluhopis, u kterého je jmenovitá hodnota snížena o budoucí úroky do splatnosti. Investoři jej nakupují za nižší cenu než je jeho jmenovitá hodnota a výnos jim není vyplácen průběžně, ale přirůstá k nominální hodnotě až do dne…

11 otázek a odpovědí k dluhopisům a dluhopisovým emisím

SCHEJBAL & PARTNERS
1. Jaké jsou právní požadavky na vydání dluhopisu? Dluhopisy může vydat kdokoliv, tedy nejen firmy ale i fyzické osoby či zájmové organizace. Podmínky pro vydání dluhopisů jsou dané zákonem o dluhopisech. Je nutné sestavit emisní podmínky, připravit si smlouvu o koupi dluhopisů a nachystat si…

Jak na protiinflační dluhopisové emise?

JUDr. Lumír Schejbal
Dnešní doba je spojená s vysokou inflací, kterou naše ekonomika zažila naposledy v 90. letech minulého století. Bohužel pryč je doba, kdy investorům stačil 5% výnos z dluhopisů. Naši klienti a potenciální klienti nás oslovují s dotazy jak udělat emise dluhopisů, které úrokovým výnosem pokryjí…

Soutěž Právnická firma roku

SCHEJBAL & PARTNERS
V rámci naší účasti v odborné soutěži Právnická firma roku jsme podruhé získali ocenění Doporučovaná kancelář v oblasti kapitálových trhů. Jsme samozřejmě moc rádi a klientům děkujeme, kudy chodíme. Držet kvalitu služeb a hloubku odborných znalostí na vysoké úrovni se nám daří díky svělému týmu. Je…

SCHEJBAL&PARTNERS: Advokáti se lvem ve znaku

SCHEJBAL & PARTNERS
SCHEJBAL&PARTNERS je brněnská advokátní kancelář, která poskytuje právní služby již od roku 2007. Od svého počátku je zaměřena na právo a regulaci finančních trhů a firemní právo. Naše klíčové hodnoty jsou důvěryhodnost, odbornost a dodávání věcí na klíč s minimální zátěží pro klienty. Proto jsme…

Udržitelné investiční produkty a cílový trh

Ing. Kateřina Sobotková
Osoba nabízející investiční nástroj (tj. typicky obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, obhospodařovatel investičních fondů, vykonává-li činnost nabízení investic do jím obhospodařovaných investičních fondů) je povinna mít zaveden vhodný systém nabízení investičních nástrojů…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí