Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Doložení splnění podmínek dle nového zákona o platebním styku do 13.10.2018

JUDr. Lumír Schejbal

Do 13.10.2018 jsou všichni poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (PPSMR) a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR) povinni České národní bance (ČNB) doložit, že splňují podmínky pro udělení povolení k činnosti dle nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (ZPS). Tato povinnost je upravena v § 266 a 267 ZPS. Doložení splnění podmínek je též někdy nazýváno jako přelicencování.

V této souvislosti jsou PPSMR a VEPMR povinni ČNB doložit zejména nové, kvalifikovaně zpracované vnitřní předpisy. Konkrétně se jedná např. o pravidla řízení provozních a bezpečnostních rizik, bezpečnostní směrnici, pravidla kontinuity provozu a pohotovostní plán, produktovou směrnici, směrnici pro hlášení provozních a bezpečnostních incidentů spolu s katalogem rizik, směrnici pro reklamační postupy a reklamační řád, pravidla pro ochranu citlivých osobních údajů dle ZPS a další dokumenty. Subjekty jsou dále povinny doložit bezúhonnost ovládajících osob.

Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS již úspěšně zajistila, tzv. na klíč, přelicencování 4 poskytovatelů platebních služeb (Fortissimo, CYRRUS FX, Benefit Management, Roklen360) a má tak již od ČNB zpětnou vazbu ohledně postupů v této oblasti. Klienti, kteří využijí služeb kanceláře mají jistotu, že se AK nebude přelicencování učit na nich.

V případě nedodání informací k přelicencování ČNB do 13.10.2018, resp. nesplnění povinností po doručení výzvy k odstranění nedostatků podání, bude mít za následek zánik registrace PPSMR či VEPMR v registru ČNB. ČNB musí vyrozumět žadatele o splnění podmínek pro výkon činnosti poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu nejpozději do 13.1.2019.

Doporučujeme všem PPSMR a VEPMR, aby se ohledně přelicencování či odstranění nedostatků podání na základě výzvy ČNB obrátili na advokátní kancelář s prokazatelnými zkušenostmi v této oblasti.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí