Do 13.10.2018 jsou všichni poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (PPSMR) a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR) povinni České národní bance (ČNB) doložit, že splňují podmínky pro udělení povolení k činnosti dle nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (ZPS). Tato povinnost je upravena v § 266 a 267 ZPS. Doložení splnění podmínek je též někdy nazýváno jako přelicencování.

V této souvislosti jsou PPSMR a VEPMR povinni ČNB doložit zejména nové, kvalifikovaně zpracované vnitřní předpisy. Konkrétně se jedná např. o pravidla řízení provozních a bezpečnostních rizik, bezpečnostní směrnici, pravidla kontinuity provozu a pohotovostní plán, produktovou směrnici, směrnici pro hlášení provozních a bezpečnostních incidentů spolu s katalogem rizik, směrnici pro reklamační postupy a reklamační řád, pravidla pro ochranu citlivých osobních údajů dle ZPS a další dokumenty. Subjekty jsou dále povinny doložit bezúhonnost ovládajících osob.

Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS již úspěšně zajistila, tzv. na klíč, přelicencování 4 poskytovatelů platebních služeb (Fortissimo, CYRRUS FX, Benefit Management, Roklen360) a má tak již od ČNB zpětnou vazbu ohledně postupů v této oblasti. Klienti, kteří využijí služeb kanceláře mají jistotu, že se AK nebude přelicencování učit na nich.

V případě nedodání informací k přelicencování ČNB do 13.10.2018, resp. nesplnění povinností po doručení výzvy k odstranění nedostatků podání, bude mít za následek zánik registrace PPSMR či VEPMR v registru ČNB. ČNB musí vyrozumět žadatele o splnění podmínek pro výkon činnosti poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu nejpozději do 13.1.2019.

Doporučujeme všem PPSMR a VEPMR, aby se ohledně přelicencování či odstranění nedostatků podání na základě výzvy ČNB obrátili na advokátní kancelář s prokazatelnými zkušenostmi v této oblasti.