ČNB vydala 19.10. odpovědi na dotazy ohledně požadavků na vedoucí orgán investičního zprostředkovatele. Úplné znění textu najdete zde.

Z odpovědi ČNB plynou pro investiční zprostředkovatele tyto povinnosti:

  • IZ musí mít minimálně dvě vedoucí osoby
  • v případě s.r.o. musejí jednatelé jednat jako kolektivní orgán, to předpokládá změnu zakladatelské listiny/společenské smlouvy, kde musí být uvedeno, že jednatelé tvoří kolektivní orgán; u a.s. s monistickou strukturou je třeba mít dva členy správní rady
  • členové vedoucího orgánu musejí být důvěryhodní a odborně způsobilí, v případě, kdy jednají se zákazníky, nebo jsou za tuto oblast odpovědní, musejí mít odbornou zkoušku dle ZPKT.

V případě jakýchkoliv dotazů na toto téma nás prosím kontaktujte.