Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Požadavky na vedoucí orgán investičního zprostředkovatele

JUDr. Lumír Schejbal

ČNB vydala 19.10. odpovědi na dotazy ohledně požadavků na vedoucí orgán investičního zprostředkovatele. Úplné znění textu najdete zde.

Z odpovědi ČNB plynou pro investiční zprostředkovatele tyto povinnosti:

  • IZ musí mít minimálně dvě vedoucí osoby
  • v případě s.r.o. musejí jednatelé jednat jako kolektivní orgán, to předpokládá změnu zakladatelské listiny/společenské smlouvy, kde musí být uvedeno, že jednatelé tvoří kolektivní orgán; u a.s. s monistickou strukturou je třeba mít dva členy správní rady
  • členové vedoucího orgánu musejí být důvěryhodní a odborně způsobilí, v případě, kdy jednají se zákazníky, nebo jsou za tuto oblast odpovědní, musejí mít odbornou zkoušku dle ZPKT.

V případě jakýchkoliv dotazů na toto téma nás prosím kontaktujte.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí