Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Finanční zprostředkování OSVČ není švarcsystém

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční zprostředkovatelé v oblasti platebních, investičních, pojišťovacích, úvěrových a jiných finančních služeb mohou vykonávat činnost pro finanční instituce jako OSVČ, aniž by se jednalo o zastřený pracovní poměr (švarcsystém). Např. v oblasti platebních služeb je zcela obvyklé, že platební…

Novela zákona o elektronických komunikacích

Mgr. Filip Urban
Na konci září byla prezidentem podepsána novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mění způsob telemarketingu. Účinnosti novela nabyla k 1. lednu 2022. Doposud zákon pracoval s tzv. „black listy“. Osoba, uvedená v seznamu mohla být kontaktována za účelem marketingu a pouze…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Přechodné období nařízení o crowdfundingu

Mgr. Filip Urban
V listopadu 2021 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (nařízení o crowdfundingu). To stanovuje povinnosti pro poskytovatele skupinového financování. Dokud poskytovatelé nezískají…

Zákon o whistleblowingu a přímá aplikovatelnost směrnice

Mgr. Filip Urban
Whistleblowing nemá přiléhavý český ekvivalent. Lze jej definovat jako možnost oznámit neetické či protiprávní chování v rámci organizace, aniž by oznamovateli hrozila odvetná akce zaměstnavatele, např. v podobě nátlaku, snížení platu či ztráty zaměstnání. V Česku úprava tohoto oznamování v…

Zaměstnanecké akcie či podíly jako efektivní způsob odměňování

JUDr. Lumír Schejbal
Zaměstnanecké akcie či obchodní podíly mohou být zajímavou variantou pro vyplácení odměn klíčovým zaměstnancům společnosti. Tento způsob odměňování je v posledních letech na vzestupu. Je to zejména tím, že se systém odměn dá nastavit velmi pružně v návaznosti na dosažené výsledky a v neposlední…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí