Investiční penzijní účet: nový daňově zvýhodněný produkt spoření na stáří

Mgr. Nikol Premusová
Finanční služby a regulace

Od 1. ledna 2024 by měla nabýt účinnosti novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), která zavádí nový produkt spoření, kterým je investiční penzijní účet. V dřívějším návrhu novely ZPKT se produkt nazýval „účet dlouhodobých investic“, ale legislativci nakonec změnili název na „investiční penzijní účet“. Tento pojem lépe vystihuje hlavní cíl investičního produktu, kterým je zabezpečení na stáří.

Bude se jednat o alternativu k již existujícím produktům spoření na stáří, např. produkty tzv. 3. pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) a při splnění stanovených podmínek bude mít také daňové zvýhodnění.

Jednou z výhod, kterou bude nový produkt mít, bude možnost zaměstnavatelů přispívat do tohoto produktu svým zaměstnancům až do výše 50 000 Kč ročně a následně si částku uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Pro zaměstnance se naopak bude jednat o příjem, který je osvobozen od daně z příjmu a každý rok si budou moci odpočítat od základu daně až 48 000 Kč.

Zaměstnavatel zároveň nebude mít možnost ovlivňovat zaměstnance při volbě správce investičního penzijního účtu. Tato volba bude čistě na rozhodnutí zaměstnance.

Tento nový produkt je již nyní využíván na rozvinutých trzích a umožňuje občanům investovat do investičních produktů, které mohou nabídnout potenciálně vyšší zhodnocení, byť za cenu vyššího rizika. Na investiční penzijní účet bude možné nakupovat např. akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu nebo v zahraničním investičním fondu, bankovní účty či zajišťovací deriváty. Každý vlastník si bude moci zvolit svou investiční strategii, kterou může kdykoliv podle svého uvážení měnit. Produkt tedy bude vhodný jak pro konzervativní investory, tak pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko.

Zásadním omezením investičního penzijního účtu bude, že nepůjde zrušit ani z něj nebude možno vybírat prostředky před dosažením věku 60 let a zároveň bude muset být sjednán minimálně po dobu 60 měsíců. Pokud by byla porušena některá z těchto podmínek, tak by musely být investované prostředky zdaněny daní z příjmu.

Investiční penzijní účet budou moci vést vybraní poskytovatelé investičních služeb, tedy někteří obchodníci s cennými papíry a banky.

V průběhu legislativního procesu může ještě dojít ke změně parametrů podmínek. Naše advokátní kancelář tuto problematiku pro své klienty dlouhodobě sleduje. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto tématu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Nikol Premusová

Mgr. Nikol Premusová

Nikol je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia nabrala zkušenosti z různých oblastí práva, a to zejména z práva občanského, rodinného, insolvenčního a práva nemovitostí, a také se zabývala pojišťovnictvím. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2022 jako advokátní koncipientka. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí