Kapitálová daň a investorská výhoda dluhopisů oproti úvěrům

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Od roku 2021 další daňová sazba pro fyzické osoby

Ve zdaňování příjmů z kapitálového majetku došlo od roku 2021 k významným změnám. Do roku 2020 platilo, že veškeré příjmy fyzických osob z kapitálových výnosů podléhající kapitálové dani ve výši 15 %. Ve zdaňovacím období za rok 2021 se poprvé použije i nově nastavené daňové pásmo ve výši 23 %.

Dělení kapitálových příjmů

Příjmy z kapitálového majetku dělíme na příjmy, které:

  1. jsou daněny srážkovou daní přímo u zdroje, tedy u plátce (jedná se např. o úroky u nepodnikatelů z bankovních vkladů, výnosy z dluhopisů u emitenta, podíly na zisku či dividendy u společnosti), zde je i nadále nastavena daň na 15 % a příjemce výnosů nemusí nic dělat, příjmy neuvádí do daňového přiznání,
  2. nejsou podrobeny dani u plátce a plátce (FO) je musí zahrnout do dílčího základu daně ve svém daňovém přiznání; jedná se typicky o úroky z úvěrů, zápůjček, vkladových cenných papírů, směnek, jejímž vydáním směnečný dlužník získává peněžní prostředky, kladné výnosy z obchodování s investičními nástroji.

V případě ad 2) došlo po zrušení solidární daně k zavedení druhé sazby daně z příjmů ve výši 23 %, a to v případě, že roční příjem poplatníka přesáhne (pro rok 2021) 1 701 168 Kč. Jedná se o příjem již snížený o výdaje.

Úvěr nebo dluhopis

V návaznosti na výše uvedené je na zvážení dlužníků a investorů jakou formu dluhového financování mezi sebou použít. V případě, že fyzická osoba, věřitel, poskytne dlužníkovi úvěr či zápůjčku, které ho na základě přijatých úroků výnosově dostane přes částku 1,7 mil. Kč, zdaní veškeré příjmy nad tuto částku 23 %. Pokud však dlužník jako emitent vydá dluhopisy, které věřitel jako investor zakoupí, a tím poskytne dluhové financování, tak jsou veškeré výnosy z dluhopisů daněny u zdroje. Emitent odvede z výnosu 15 % srážkovou daň a žádné další danění se držitele dluhopisů již netýká. Výnosy z dluhopisů, jelikož již z nich byla odvedena srážková daň emitentem, se neuvádí do dílčího základu daně fyzické osoby.

Emise dluhopisů

Z důvodu rozdílného způsobu zdanění výnosů z dluhopisů oproti úrokům z úvěrových nástrojů je na zvážení dlužníků, zda namísto uzavírání smluv o úvěrech s investory nevydat emisi dluhopisů.

Jako kvalifikovaní poradci v oblasti kapitálového trhu jsme schopni zajistit vydání dluhopisů na klíč do 7 dnů, a to včetně vyřízení ISIN a LEI v CDCP. Pro naše klienty jsme připravili stovky emisí dluhopisů a pomohli jim s jejich financováním.

V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí