Licence investičního zprostředkovatele pro White Willow

JUDr. Lumír Schejbal
Licence ČNB

Pro našeho klienta White Willow jsme vyřídili povolení k činnosti investičního zprostředkovatele v celém zákonném rozsahu. Licence pokrývá jak investiční službu přijímání a předávání pokynů, tak investiční poradenství. Investiční služby může poskytovat ve vztahu ke všem investičním nástrojům povoleným pro distribuci investičním zprostředkovatelům.

Podklady pro licenční řízení u České národní banky (ČNB) jsme připravili tzv. na klíč. Základem bylo ve spolupráci s klientem připravit kvalifikovaný popisný obchodní plán činnosti spolu s predikcí hospodaření v prvním roce poskytování služeb ve formě finančních výkazů. Pro klienta jsme na základě popisu služeb a organizačního uspořádání připravili i kompletní sadu vnitřních předpisů, která pokrývá poskytování investičních služeb a AML povinnosti. Následně jsme jej na základě plné moci zastupovali ve správním řízení před ČNB.

Po získání licence budeme klientovi poskytovat compliance podporu dle požadavků.

Děkuji kolegyni Katce Sobotkové za skvělou práci a provedení klienta celým licenčním procesem.

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí