S vládními preventivními opatřeními k předejítí epidemie koronaviru je potřeba správně řešit požadavky speciálního pracovního režimu, který nastal či nastane ve většině firem. Naše základní doporučení všem zaměstnavatelům je, aby se na všech přijímaných opatřeních dohodli se zaměstnanci a aby veškerá zaváděna opatření se zaměstnanci transparentně komunikovali. Zaměstnancům radíme, aby nastalé situace nezneužívali a taktéž se svým zaměstnavatelem komunikovali všechny komplikace, které jim opatření vlády přináší do života. Níže uvádíme nejčastější překážky a jejich právní status a řešení.

Zavřené školy

Hlavním problémem se stalo zavření škol, které může trvat týdny. Zaměstnanci mohou uplatnit nárok na ošetřovné podle § 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V případě, který se momentálně týká všech rodičů menších dětí a jejich zaměstnavatelů, je třeba vyplnit tiskopis žádosti o ošetřovné a předat jej zaměstnavateli. Tiskopisy mají k dispozici školy, které jej v tomto případě také potvrzují namísto lékařů. Zaměstnavatel jej odevzdá na okresní správě sociálního zabezpečení. Rodiče se mohou při ošetřování děti vystřídat. Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a od prvního dne ji vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebo zaměstnanci malého rozsahu na tuto dávku nárok nemají.

Karanténa

Pokud lékař nebo hygienická stanice zaměstnanci nařídí karanténu, právně jde o překážku v práci. Zaměstnanci náleží náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku stejně jako při běžné pracovní neschopnosti podle § 191 a 192 zákoníku práce. Od 15. dne karantény tuto dávku vyplácí ČSSZ. Zaměstnanec musí zaměstnavatele o karanténě či pracovní neschopnosti co nejdříve informovat. V případě, že zaměstnance zastihne nařízení karantény na služební cestě (např. v Itálii), musí neprodleně informovat zaměstnavatele. Ten by měl zaměstnanci nadále poskytovat cestovní náhrady, případně další nutné výdaje na pobyt v karanténě.

Překážka v práci, home office nebo dovolená

Pokud se zaměstnavateli zdá, že by bylo lepší, kdyby někdo ze zaměstnanců raději neměl chodit do práce (zaměstnavatelem nařízená karanténa), nabízí se více možností. Práce z domova vyžaduje vzájemnou dohodu a není vhodná pro všechny druhy práce. Při uplatnění překážek na straně zaměstnavatele musí zaměstnavatel počítat s tím, že zaměstnanci bude platit náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, tedy ve výši průměrného výdělku. Je také možné čerpat přesčasové hodiny, neplacené volno nebo dovolenou. Další možností je úprava harmonogramu směn tak, aby změna pokryla dobu doporučených 14 dnů.