Licence České národní banky pro FinTech společnosti

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Co je to FinTech?

V posledních letech se můžeme setkávat, zejména v odborném tisku, s populárním pojmem FinTech. Co to vlastně je? Dle našeho názoru můžeme FinTech společnost definovat jako poskytovatele regulovaných finančních služeb prostřednictvím moderních technologií. Tyto společnosti často využívají principy sdílené ekonomiky, nové způsoby identifikace klientů, či fungují v ryze internetové podobě. Většina těchto společností se pohybuje v regulovaných odvětvích finančního trhu, který v Česku dozoruje Česká národní banka (ČNB). Oblast opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu dozoruje Finančně analytický úřad.

Někteří poskytovatelé finančních služeb, zejména ve svých počátcích podnikání neví, že jsou jejich služby regulovány. Někdy na to přijdou až na základě výzvy ČNB k podání vysvětlení ohledně nabízených finančních služeb.

Přehled některých regulovaných finančních služeb

Pro orientaci v uvedené problematice níže uvádíme přehled některých finančních služeb, které podléhají regulaci. Vzhledem ke vzniku stále nových technologií a nápadů nelze brát přehled jako vyčerpávající.

FinTech v oblasti platebních služeb

 • P2P, B2B půjčky (např. Lending Club, Zonky, Bankerat)
 • crowdfundingové platformy (např. Kickstarter, Fundlift)
 • internetové směnárny (např. Devizy.cz)
 • správa a výběr nájemného za majitele (např. Flatio.com)
 • mzdový servis obsahující zasílání mezd za zaměstnavatele (některé účetní kanceláře)
 • integrátoři mobilních služeb (např. Erika, Airtoy)
 • umožnění plateb po převzetí zboží (např. Vikipid)
 • informování o platebních účtech klienta (platební službu je možné poskytovat od 1.1.2018)
 • služba nepřímého uděleni platebního příkazu (platební službu je možné poskytovat od 1.1.2018)
 • elektronické peněženky a platební brány (např. PayPal, Sejf.cz)
 • elektronické evidence a plánovače výdajů (od 1.1.2018 je při napojení na elektronické bankovnictví klienta regulovaná platební služba)
 • elektronické stravenky a benefity zaměstnavatelů dobíjené na platební kartu (např. Sodexo, Benefi)

Oprávnění k poskytování platebních služeb

 • registrace poskytovatel platebních služeb malého rozsahu (PPSMR), do průměrného obratu 3 mil. EUR měsíčně za posledních 12 měsíců
 • licence platební instituce (PI), bez omezení obratu
 • vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR), průměr vydaných el. peněz za 6 měsíců nesmí přesáhnout ekvivalent 5 mil. EUR
 • vydavatel elektronických peněz, bez omezení

Právní úprava

 • zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku (ZPS)
 • prováděcí vyhlášky k ZPS
 • zákon č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML)

FinTech v oblasti investičních služeb

 • automatizované nízkonákladové investiční platformy
 • automatizované elektronické poradenské platformy
 • tvorba investičních produktů na míru
 • sofistikovaný wealth management
 • elektronická distribuce investičních fondů
 • robotické poradenství dle zadaných parametrů a investičního profilu klienta (robo advice)

Oprávnění k poskytování investičních služeb

 • obchodník s cennými papíry (OCP dle § 8a odst. 3 nebo 4 ZPKT), bez oprávnění vést zákaznický majetek
 • obchodní k s cennými papíry (OCP dle § 8a odst. 1 nebo 2 ZPKT), vedoucí zákaznický majetek
 • investiční zprostředkovatel (IZ dle § 29 ZPKT)
 • vázaný zástupce (§ 32a ZPKT)

Právní úprava

 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)
 • prováděcí vyhlášky ZPKT
 • zákon č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML)
 • předpisy EU (MiFID I, MiFID II a další, předpisy ESMA a EBA)

Fintech v oblasti poskytování úvěrů

 • P2P úvěrové spotřebitelské platformy s licencí poskytovatele
 • P2P úvěrové spotřebitelské platformy s registrací zprostředkovatele
 • B2B úvěrové byznys platformy bez registrace či licence
 • Automatizované ověřování úvěruschopnosti na základě specifických kritérií (sociální sítě, lustrace mobilního telefonu, emailového účtu…)

Oprávnění v oblasti spotřebitelských úvěrů

 • nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů
 • samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů
 • vázaný zástupce v oblasti spotřebitelských úvěrů

Právní úprava

 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSU)
 • prováděcí vyhlášky k ZSU
 • zákon č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML)

Závěr

Nejste si jisti, jestli vaše služby spadají do regulovaného odvětví finančního trhu? Kontaktujte nás a my s vámi na první nezávazné schůzce rozebereme poskytované služby a sdělíme vám, zda se na vás vztahuje povinnost registrace či licence ČNB. V případě zájmu vám zašleme nabídku právních služeb s popisem procesu získání licence a cenou služeb.

Ve většině případů jsem schopni registraci či licenci provést na základě plné moci a s vaší malou součinností, tzv. na klíč.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí