Nově regulovaná osoba: poskytovatel dynamické směny měn

Ing. Jana Schejbalová
Licence ČNB

Novela zákona o platebním styku, která byla schválena vládou 22. listopadu 2021 a nyní je v Parlamentu, se zabývá úpravou služby dynamické směny měn, tzv. Dynamic Currency Conversion (DCC). Díky této službě mohou zákazníci využít okamžitý převod účtované částky na měnu, v níž je veden jejich platební účet. Pokud například zaplatí v německém platebním terminálu kartou nebo budou v tamním bankomatu vybírat eura, není jim jako držitelům bankovního účtu v českých korunách účtována částka v eurech, ale právě v českých korunách. Tento kurz však bývá zpravidla méně výhodný.

 

Povolení k činnosti od ČNB

Novela zákona o platebním styku stanovuje veřejnoprávní dohled nad poskytováním služby DCC – u bankomatů ze strany České národní banky a v případě obchodníků ze strany České obchodní inspekce. Zároveň budou zavedeny licenční kategorie pro poskytovatele služby dynamické směny měn, kdy provozovatelé bankomatů nabízející službu DCC budou muset mít patřičné povolení k činnosti. S tím souvisí také možnost takové povolení k činnosti odejmout. Tyto kroky mají vést k větší transparentnosti uvedené služby.

Dle navrhované novely je Poskytovatel služby dynamické směny měn ten, kdo je oprávněn poskytovat službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, na základě povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn, které mu udělila Česká národní banka.

Pokud novela úspěšně projde legislativním procesem, je předpokládaný termín nabytí účinnosti novely stanoven na 1. července 2022.

Rádi vám pomůžeme s přípravou a vyřízením licence DCC.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Jana Schejbalová

Ing. Jana Schejbalová

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Finanční podnikání. Po ukončení studia pracovala dlouhodobě jako finanční účetní a projektová manažerka. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na emise dluhopisů s prospektem schváleným ČNB, přípravu obchodních plánů pro licenční řízení na ČNB a ekonomické analýzy. Hovoří německy a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí