Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Návrh zákona o spotřebitelském úvěru prošel 2. čtení Poslanecké sněmovny

JUDr. Lumír Schejbal

Poslanecká sněmovna projednala dne 21. 4. 2016 ve 2. čtení návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Celkem bylo k zákonu vzneseno poslanci 26 pozměňovacích návrhů. Návrhy např. směřují ke snížení počátečního kapitálu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z 20 na 15 milionů, odsunutí platnosti zákona na 1.1.2017 či ke snížení sankcí za porušení zákona.

Zákon se nyní vrací do Rozpočtového výboru PS. Výbor následně vydá usnesení, ve kterém doporučí přijetí či nepřijetí vznesených pozměňovacích návrhů. Následně zákon postoupí do 3. čtení, kde budou poslanci hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a přijetí zákona jako celku. Přijetí zákona Poslaneckou sněmovnou se předpokládá v květnu nebo červnu. Následně bude zákon postoupen do Senátu.

Poskytovatelům úvěrů doporučujeme již nyní zahájit kroky k vypracování žádosti a příloh o povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí