Poslanecká sněmovna projednala dne 21. 4. 2016 ve 2. čtení návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Celkem bylo k zákonu vzneseno poslanci 26 pozměňovacích návrhů. Návrhy např. směřují ke snížení počátečního kapitálu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z 20 na 15 milionů, odsunutí platnosti zákona na 1.1.2017 či ke snížení sankcí za porušení zákona.

Zákon se nyní vrací do Rozpočtového výboru PS. Výbor následně vydá usnesení, ve kterém doporučí přijetí či nepřijetí vznesených pozměňovacích návrhů. Následně zákon postoupí do 3. čtení, kde budou poslanci hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a přijetí zákona jako celku. Přijetí zákona Poslaneckou sněmovnou se předpokládá v květnu nebo červnu. Následně bude zákon postoupen do Senátu.

Poskytovatelům úvěrů doporučujeme již nyní zahájit kroky k vypracování žádosti a příloh o povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.