Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Návrh zákona o spotřebitelském úvěru prošel 2. čtení Poslanecké sněmovny

JUDr. Lumír Schejbal

Poslanecká sněmovna projednala dne 21. 4. 2016 ve 2. čtení návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Celkem bylo k zákonu vzneseno poslanci 26 pozměňovacích návrhů. Návrhy např. směřují ke snížení počátečního kapitálu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z 20 na 15 milionů, odsunutí platnosti zákona na 1.1.2017 či ke snížení sankcí za porušení zákona.

Zákon se nyní vrací do Rozpočtového výboru PS. Výbor následně vydá usnesení, ve kterém doporučí přijetí či nepřijetí vznesených pozměňovacích návrhů. Následně zákon postoupí do 3. čtení, kde budou poslanci hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a přijetí zákona jako celku. Přijetí zákona Poslaneckou sněmovnou se předpokládá v květnu nebo červnu. Následně bude zákon postoupen do Senátu.

Poskytovatelům úvěrů doporučujeme již nyní zahájit kroky k vypracování žádosti a příloh o povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí