Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Zákon o spotřebitelském úvěru prošel Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

JUDr. Lumír Schejbal

Pozměňovací návrhy spíše neprošly

Poslanecká sněmovna schválila 3. června 2016 vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon doznal při hlasování o pozměňovacích návrzích určitých změn. Mezi klíčové změny, které prošly je snížení maximálního součtu všech sankcí vůči věřiteli na 50% jistiny oproti 70% ve vládním návrhu. Celkový strop sankcí ve výši 200.000 Kč zůstal zachován. Neprošly všechny pozměňovací návrhy, které navrhovaly snížení počátečního kapitálu pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru na částky nižší než 20 mil. Kč.

Platnost a účinnost zákona

Zákon nyní míří do senátu. Zde lze očekávat relativně hladké schválení. Očekávaná platnost zákona je na přelomu září a října, účinnost pak od 1.1.2017.

Příprava na licenční řízení

Všem potenciálním žadatelům o povolení (licenci) nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů doporučujeme neprodleně začít s přípravou na licenční řízení před Českou národní bankou. Podmínkou pro poskytování spotřebitelských úvěrů po přijetí nového zákona je podání žádosti o licenci České národní bance.

Předpoklady pro licenci

Žadatelé o licenci budou muset splnit mnoho předpokladů pro získání licence. Základním předpokladem je mít počáteční kapitál alespoň ve výši 20.000.000 Kč, vedoucí osoby a osoby poskytující úvěry budou muset složit odbornou zkoušku, bude nutné vytvořit a popsat ve vnitřních předpisech způsob poskytování úvěrů, zejména prověřování schopnosti splácet úvěr, dále vytvořit vnitřní kontrolní systém, systém řízení rizik a další administrativní postupy. Ke zpracování žádosti a požadovaných příloh doporučujeme využít specializovaných právních poradců na licenční řízení před ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí