Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Zákon o spotřebitelském úvěru prošel Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

JUDr. Lumír Schejbal

Pozměňovací návrhy spíše neprošly

Poslanecká sněmovna schválila 3. června 2016 vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon doznal při hlasování o pozměňovacích návrzích určitých změn. Mezi klíčové změny, které prošly je snížení maximálního součtu všech sankcí vůči věřiteli na 50% jistiny oproti 70% ve vládním návrhu. Celkový strop sankcí ve výši 200.000 Kč zůstal zachován. Neprošly všechny pozměňovací návrhy, které navrhovaly snížení počátečního kapitálu pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru na částky nižší než 20 mil. Kč.

Platnost a účinnost zákona

Zákon nyní míří do senátu. Zde lze očekávat relativně hladké schválení. Očekávaná platnost zákona je na přelomu září a října, účinnost pak od 1.1.2017.

Příprava na licenční řízení

Všem potenciálním žadatelům o povolení (licenci) nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů doporučujeme neprodleně začít s přípravou na licenční řízení před Českou národní bankou. Podmínkou pro poskytování spotřebitelských úvěrů po přijetí nového zákona je podání žádosti o licenci České národní bance.

Předpoklady pro licenci

Žadatelé o licenci budou muset splnit mnoho předpokladů pro získání licence. Základním předpokladem je mít počáteční kapitál alespoň ve výši 20.000.000 Kč, vedoucí osoby a osoby poskytující úvěry budou muset složit odbornou zkoušku, bude nutné vytvořit a popsat ve vnitřních předpisech způsob poskytování úvěrů, zejména prověřování schopnosti splácet úvěr, dále vytvořit vnitřní kontrolní systém, systém řízení rizik a další administrativní postupy. Ke zpracování žádosti a požadovaných příloh doporučujeme využít specializovaných právních poradců na licenční řízení před ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí