Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nová právní úprava spotřebitelské soutěže

JUDr. Lumír Schejbal

Právní úprava v oblasti provozování spotřebitelských soutěží, anket a jiných akcí o ceny prošla řadou velkých změn, jejichž účinky nastanou k 1. lednu 2017. Tímto dnem totiž nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, kterým se ruší stávající zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který dopadal mimo jiné právě na spotřebitelské soutěže.

Nový zákon o hazardních hrách však upravuje toliko taxativním výčtem stanovené hazardní hry, kdy hazardní hra se dle tohoto zákona vyznačuje 2 znaky, jež musí být kumulativně splněny, a to:

  • nutností vkladu sázky, jejíž návratnost se nezaručuje, a
  • skutečností, že o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Na spotřebitelské soutěže nový zákon o hazardních hrách nedopadá, jelikož tyto nově upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“). Dle důvodové zprávy je totiž spotřebitelská soutěž považována za tzv. obchodní praktiku vůči spotřebiteli ve smyslu ustanovení čl. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, podle kterého se obchodními praktikami vůči spotřebiteli rozumí „jednání, opomenutí, chování nebo prohlášení, obchodní komunikace včetně reklamy a uvedení na trh ze strany obchodníka přímo související s propagací, prodejem nebo dodáním produktu spotřebiteli“. V souladu s ZOS tak spotřebitelská soutěž, jakožto obchodní praktika, nesmí být klamavá nebo agresivní.

Pokud však jde o další zákonné požadavky na podobu spotřebitelských soutěží dle ZOS, na rozdíl od zákona o loteriích ZOS žádné nestanoví. Pokud tedy soutěž nebude splňovat znaky klamavé či agresivní obchodní praktiky a pokud nebude kumulativně splňovat výše uvedené znaky hazardní hry, bude možné soutěž pořádat např. bez dosavadních limitů ohledně hodnoty nepeněžitých cen do soutěže zařazených, kdy hodnota jednotlivé ceny nesměla přesáhnout částku 20.000,- Kč a celková hodnota cen pak limit 200.000,- Kč. To umožní pořadatelům zařadit do soutěže ceny hodnotnější a tedy atraktivnější pro soutěžící, jako např. automobil. Novinkou bude také možnost výběru výherců náhodným způsobem, např. losem, to však pouze v případě, kdy účast v soutěži nebude zároveň vázána na vklad sázky. V takovém případě by šlo totiž o hazardní hru ve smyslu nového zákona o hazardních hrách.

S ohledem na méně zákonných požadavků kladených na pořádání spotřebitelských soutěží tak nová právní úprava jistě potěší nejen pořadatele těchto soutěží, ale také samotné soutěžící, pro které bude vzhledem k hodnotnějším cenám soutěž mnohem atraktivnější.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí