Proč podnikat pod hlavičkou s.r.o. i když to nemusí být vždy daňově výhodné

JUDr. Lumír Schejbal
Firemní právo

Chci začít podnikat, mám skvělý nápad, název firmy, v lepším případě i byznys plán. Začínám řešit, zda to rozjet jako podnikatel fyzická osoba (OSVČ) či si mám založit s.r.o. Volám svým známým podnikatelům, účetním a poradcům a zjišťuji výhody a nevýhody.

K nevýhodám s.r.o. prý patří zejména náklady na založení a správu. Argument nákladů na založení s.r.o. nyní odpadá, jelikož s.r.o. se dá založit již za 2.700 Kč. Společnost lze založit včetně zápisu do Obchodního rejstříku i za jeden pracovní den. Odpadá tak dřívější nutnost zdlouhavě zakládat s.r.o. nebo si kupovat ready made společnost, což v obou případech znamenalo zaplatit cca 20.000 Kč. Správa s.r.o. není také nikterak náročná, většina zápisů z valných hromad nepotřebuje notářskou formu, tudíž zápis zvládnu sám podle vzoru, který si najdu na internetu, nebo si pro sichr první zápis nechám udělat za cca 2.000 Kč u advokáta a pak už každý rok jedu podle stejného vzoru. Pokud ve společnosti neprovádím žádné změny, stačí mi jedna valná hromada za rok, a to je ta, která schvaluje účetní výkazy a rozdělení zisku či ztráty.

Argument proti s.r.o., který je opravdu významný je zdanění zisku. V s.r.o. daním zisk uvnitř společnosti sazbou 19%, a pokud si chci vyplatit podíl na zisku je zdaněn 15%. Efektivní zdanění vypláceného zisku z s.r.o. je pak 31,25%. U OSVČ mám jednu velkou výhodu, a to je možnost uplatnit nezdanitelnou paušální náhradu nákladů, a to dle druhu podnikání ve výši 40 až 80%. Poradci typu advokáti, notáři, lékaři (tzv. svobodná povolání = jsou podřízeny stavovským komorám) mají paušál 40%, ostatní živnosti 60%, řemeslné živnosti a zemědělci 80%. Paušály jsou skvělá věc, a je jasné, že většina OSVČ na paušálech reálně vydělává, jelikož jejich skuteční náklady jsou výrazně nižší než nastavený paušál. Př. malíř pokojů, který uplatňuje paušál na řemeslnou živnost, má náklady „pouze“ na pořízení a údržbu dodávky, naftu, materiál, malý sklad na nářadí a barvy a náklady na vedení a zpracování účetnictví. Při obratu 50.000 měsíčně/600.000 ročně, může uplatnit paušál 80%, tedy 480.000 Kč. Jeho skutečné náklady však budou nižší, dodávka leasing 120.000 Kč, nafta 50.000 Kč, pronájem skladu 24.000 Kč, materiál 100.000 Kč, účetní služby 12.000 Kč = celkem 306.000 Kč. Ve skutečnosti budou náklady ještě nižší, jelikož počítáme s novou dodávkou, v praxi to bude spíš ojetina s náklady na údržbu do 5.000 Kč měsíčně). Takže paušál je pro většinu OSVČ skvělá věc. Náklady formou paušálu jsou však omezeny na obrat 2.000.000 Kč, nad tuto částku se již příjmy plně daní. Kdo má ambice na výrazně vyšší obrat tak paušál již tak neocení.

Největší výhodou s.r.o. je omezení odpovědnosti za neúspěch v podnikání. Společníci totiž ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů. Pokud tedy s.r.o. se základním kapitálem 100.000 Kč, ručím jako společník za závazky společnosti jen do výše tohoto vkladu. A to je přece skvělé. Podnikání ve formě s.r.o. odděluje byznys od vlastního majetku společníka. S.r.o. jako samostatný svéprávný subjekt pak vystupuje ve všech obchodních vztazích i vůči úřadům. V případě, že z jakéhokoliv důvodu se podnikatelský záměr nezdaří a s.r.o. skončí předlužené, nikterak se to nedotkne majetku společníka/zakladatele. Teoreticky se tak po prvním neúspěchu mohu otřepat a poučen prvotním neúspěchem mohu pod hlavičkou nového s.r.o. začít podnikat znovu. Institut svéprávné korporace, která vystupuje v obchodních vztazích, vznikl už ve starém Římě a pro své nesporné výhody přetrval dodnes. Nikdy nevíte, co se v podnikání může přihodit, platební neschopnost partnerů, nemoc, vyšší moc, nebo jen neodhadnutí trhu může vést k velkým ztrátám a rychlému konci podnikání. Aby se negativní dopady z podnikání nepromítly do osobního či rodinného majetku, je tady s.r.o.

Z podnikání se dá odejít se ctí nebo s dluhy. Ti prozíravější podnikatelé, kteří si včas připustí svůj neúspěch na trhu, jsou schopni včas „zavřít krám“ a odejít se ztrátou investovaného kapitálu a energie, ale bez závazků ke svému podnikatelskému okolí. Klobouk dolu před takovými. Vedle nich jsou tady i podnikatelé, kteří do poslední chvíle věří, že se neúspěšné podnikání nějak spraví a jedou tzv. na krev. Výsledkem je zpravidla insolvence a značné dluhy vůči obchodním partnerům. Na tomto místě je nutné podotknout, že pokud si je jednatel s.r.o. vědom předlužení společnosti a přesto podniká dál a uzavírá další kontrakty, odpovídá od chvíle, kdy nastalo předlužení až do doby usnesení soudu o úpadku za veškeré škody, které svým počínáním způsobil obchodním partnerům. Před touto odpovědností neuchrání jednatele ani skutečnost, že je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným (to stejné platí i pro jiné korporace).

Podnikat jako OSVČ má nyní určitě své daňové výhody, ale v případě neúspěchu v podnikání odpovídá OSVČ za vzniklé závazky veškerým svým majetkem. Tato skutečnost může ve finále vést až k osobnímu bankrotu. A kdo by to chtěl?

Takže pokud bych si měl vybrat, založím si k podnikání s.r.o. Koneckonců já už to udělal.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí