Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Novela AML zákona

JUDr. Lumír Schejbal

Dne 14. 11. 2016 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Novela nabude účinnosti 1. 1. 2017.

Jedná se o podstatnou novelu tzv. AML zákona, přičemž mezi hlavní novinky patří zejména:

  • rozšíření povinných osob o osoby poskytující služby s virtuální měnou,
  • změna definice politicky exponované osoby, přičemž z původní definice zmizela podmínka, že jde o fyzickou osobu s bydlištěm mimo Českou republiku nebo o fyzickou osobu, která takovou významnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
  • umožnění uzavírání smluv dálkovým způsobem rovněž právnickým osobám, které tak doposud činit nemohly,
  • povinnost uchovávat údaje o skutečném majiteli právnické osoby, a především zavedení neveřejného registru skutečných majitelů firem a svěřenských fondů.

V návaznosti na tuto novelu bude řada povinných finančních a úvěrových institucí k 1. 1. 2017 nucena upravit vnitřní předpisy a postupy.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí