Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s MiFID II

JUDr. Lumír Schejbal

Ministerstvo financí předložilo v polovině září české vládě ke schválení návrh novely zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Tato novela mj. transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II). V souvislosti s touto novelou dojde k celé řádě změn v oblasti poskytování investičních služeb u obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů a jejich vázaných zástupců. Zpřísňují se pravidla pro distribuci retailových finančních produktů a již dnes lze konstatovat, že spotřebitelé na některé sofistikované finanční nástroje pravděpodobně nedosáhnou. Účinnost novely ZPKT je plánována na 3. 1. 2017.

Text novely naleznete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí