Ministerstvo financí předložilo v polovině září české vládě ke schválení návrh novely zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Tato novela mj. transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II). V souvislosti s touto novelou dojde k celé řádě změn v oblasti poskytování investičních služeb u obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů a jejich vázaných zástupců. Zpřísňují se pravidla pro distribuci retailových finančních produktů a již dnes lze konstatovat, že spotřebitelé na některé sofistikované finanční nástroje pravděpodobně nedosáhnou. Účinnost novely ZPKT je plánována na 3. 1. 2017.

Text novely naleznete zde.