Nový evropský regulátor v oblasti AML/CFT

Mgr. Barbora Havlíčková
Finanční služby a regulace

Nový úřad pro AML na obzoru

V rámci sjednocení kvality a účinnosti dohledu v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) v Evropské unii má vzniknout nový centrální evropský úřad pro tuto oblast: Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA). Česky bude překládáno jako Úřad Evropské unie pro boj proti praní špinavých peněz. Nařízení EP a Rady ke zřízení úřadu je v legislativním procesu.

AMLA si klade za cíl zajistit účinný dohled nad povinnými subjekty s vysokým inherentním rizikem praní peněz/financování terorismu, posílit společné přístupy k dohledu nad povinnými subjekty a usnadnit společné analýzy.  

Kdy bude AMLA funkční?

AMLA by měl být zřízen v roce 2023 a jeho činnost by měla být zahájena v roce 2026. Jeho umístění sice ještě není potvrzeno, ale pravděpodobně se bude nacházet ve Vídni a jeho personál by měl zpočátku čítat 100 osob, po dosažení provozní úrovně až 250 osob.

Pravomoci AMLA

AMLA má být oprávněn vykonávat kontrolní pravomoci v oblasti AML/CFT vůči vybraným rizikovým úvěrovým a finančním institucím, které vykonávají činnost ve více členských státech EU. Dále by měl působit jako metodický a dohledový orgán vůči příslušným kontrolním institucím členských států (v ČR FAÚ, ČNB, profesní komory), shromažďovat a analyzovat data od těchto institucí, vyhodnocovat potencionální rizika „praní peněz“ spojená s určitými činnostmi nebo osobami, případně i vydávat metodické pokyny a doporučení adresované povinným osobám. A v neposlední řadě také zajišťovat koordinační a podpůrný mechanismus pro finanční zpravodajské jednotky (FIU) členských států tím, že vypracuje společné šablony pro podávání zpráv a standardy, které je třeba přijmout.

Pokud jde o virtuální aktiva a kryptoměny, AMLA bude přímo či nepřímo dohlížet také na poskytovatele služeb v oblasti virtuálních aktiv, na které se vztahují doporučení FATF.

Nově tedy budou muset povinné AML/CFT osoby sledovat i regulatorní požadavky a doporučení AMLA, což zvýší nároky na legislativní monitoring a zohledňování pravidel ve vnitřních postupech.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Barbora Havlíčková

Mgr. Barbora Havlíčková

Barbora je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zkušenosti získala již během studia v nadnárodní společnosti nebo v advokátní kanceláři zabývající se korporátním právem a nemovitostmi. U nás působí od roku 2021 jako advokátní koncipientka. Ovládá angličtinu a francouzštinu.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí