Diskontovaný dluhopis (Zero Bond)

Ing. Blanka Komárková
Finanční služby a regulace

Diskontovaný dluhopis nebo také dluhopis s nulovým kupónem (Zero Bond) je dluhopis, u kterého je jmenovitá hodnota snížena o budoucí úroky do splatnosti. Investoři jej nakupují za nižší cenu než je jeho jmenovitá hodnota a výnos jim není vyplácen průběžně, ale přirůstá k nominální hodnotě až do dne splatnosti dluhopisu. Diskontované dluhopisy jsou vhodné pro financování projektů, kde cash flow je až na jejich konci. Jistinu s dorostlým úrokem tak emitenti uhradí až po realizaci vlastních projektů. Zero bondy jsou vhodné např. k financování nemovitostního developmentu či nákupu portfolií pohledávek.

Výhodou diskontovaných dluhopisů je, že investované prostředky do nich se úročí složenou úrokovou mírou (složeným úročením). Je zde tedy efekt reinvestice úroků. Výnos diskontovaného dluhopisu nepodléhá srážkové dani, ale rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou dluhopisu investor zahrne v rámci daňového přiznání do příjmů z kapitálového majetku. Za určitých okolností může být výnos z diskontovaných dluhopisů osvobozen od kapitálové daně.

Chcete-li se dozvědět více o fungování diskontovaných dluhopisů a jejich zdanění, kontaktujte naši kancelář. Rádi vám připravíme diskontované dluhopisy na míru vašemu projektu a k radosti vašich investorů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Blanka Komárková

Ing. Blanka Komárková

Blanka vystudovala finanční obory na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Má za sebou dlouholetou praxi u předního obchodníka s cennými papíry, kde se věnovala back-office a risk managementu. V naší kanceláři pracuje hlavně na emisích dluhopisů s prospektem a licenčních řízeních ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí