Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nový zákon o platebním styku je příležitostí pro fintech startupy

JUDr. Lumír Schejbal

V listopadu 2016 zahájil pouť v legislativním procesu nový zákon o platebním styku, který má nahradit stávající zákon o platebním styku č. 284/2009 Sb.

Největší novinkou zákona, v návaznosti na směrnici o platebních službách, je zavedení dvou nových platebních služeb, a to:

  • služba nepřímého udělení platebního příkazu,
  • služba informování o platebním účtu.

Tyto nové služby umožní poskytovat zcela nové platební a informační služby klientům a integrovat účty u různých bank a poskytovatelů platebních služeb do jedné informační a komunikační klientské platformy. To v praxi povede k tomu, že si v internetovém bankovnictví u své banky, nebo nezávislého poskytovatele těchto služeb, může klient sdružit informace o všech svých bankovních účtech, může sledovat jednotlivé a celkové finanční zůstatky, či bude moci z jednoho bankovnictví provádět platební příkazy ze všech svých účtů u různých subjektů.

U poskytovatelů těchto služeb nestanovuje zákon požadavky na kapitál a kapitálovou přiměřenost, protože je však nutné, aby i tyto společnosti plnily závazky ze své činnosti, budou muset být pojištěni na odpovědnost za škodu. Vedle této povinnosti budou muset splňovat věcné, technické, organizační a personální předpoklady stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou.

Zájemce o poskytování těchto platebních služeb může fungovat jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu nebo jako platební instituce.

Tyto nové platební služby jsou příležitostí pro nové fintech společnosti, na jejichž sofistikovaných integračních a informačních platformách a aplikacích mohou jejich klienti využívat integrované služby, které banky doposud nenabízejí nebo nabízet nemohly. Je to však příležitost i pro agilní banky, jak nalákat nové klienta, aniž by tito museli rušit své platební účty u stávajících poskytovatelů. Uspěje ten, jehož aplikace umožní nejvíce integrovaných služeb a bude uživatelsky nejkomfortnější. Dle informací z veřejných zdrojů vznikají v této oblasti platebních služeb tisíce fintech společností, které čekají na účinnost nových pravidel v jednotlivých státech EU.

Nový zákon o platebním styku by měl být účinný nejpozději od 1. 1. 2018.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí