V listopadu 2016 zahájil pouť v legislativním procesu nový zákon o platebním styku, který má nahradit stávající zákon o platebním styku č. 284/2009 Sb.

Největší novinkou zákona, v návaznosti na směrnici o platebních službách, je zavedení dvou nových platebních služeb, a to:

  • služba nepřímého udělení platebního příkazu,
  • služba informování o platebním účtu.

Tyto nové služby umožní poskytovat zcela nové platební a informační služby klientům a integrovat účty u různých bank a poskytovatelů platebních služeb do jedné informační a komunikační klientské platformy. To v praxi povede k tomu, že si v internetovém bankovnictví u své banky, nebo nezávislého poskytovatele těchto služeb, může klient sdružit informace o všech svých bankovních účtech, může sledovat jednotlivé a celkové finanční zůstatky, či bude moci z jednoho bankovnictví provádět platební příkazy ze všech svých účtů u různých subjektů.

U poskytovatelů těchto služeb nestanovuje zákon požadavky na kapitál a kapitálovou přiměřenost, protože je však nutné, aby i tyto společnosti plnily závazky ze své činnosti, budou muset být pojištěni na odpovědnost za škodu. Vedle této povinnosti budou muset splňovat věcné, technické, organizační a personální předpoklady stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou.

Zájemce o poskytování těchto platebních služeb může fungovat jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu nebo jako platební instituce.

Tyto nové platební služby jsou příležitostí pro nové fintech společnosti, na jejichž sofistikovaných integračních a informačních platformách a aplikacích mohou jejich klienti využívat integrované služby, které banky doposud nenabízejí nebo nabízet nemohly. Je to však příležitost i pro agilní banky, jak nalákat nové klienta, aniž by tito museli rušit své platební účty u stávajících poskytovatelů. Uspěje ten, jehož aplikace umožní nejvíce integrovaných služeb a bude uživatelsky nejkomfortnější. Dle informací z veřejných zdrojů vznikají v této oblasti platebních služeb tisíce fintech společností, které čekají na účinnost nových pravidel v jednotlivých státech EU.

Nový zákon o platebním styku by měl být účinný nejpozději od 1. 1. 2018.